Astronomické přednášky na MZŠ aneb Kde by ve Sluneční soustavě mohl být život?

Dne 23.6. proběhly na naší škole dvě astronomické přednášky pro žáky, jejichž téma znělo Kde by ve Sluneční soustavě mohl být život? Přednášek se zúčastnili žáci 5. – 9. tříd, kteří o přednášky projevili zájem. Soupis žáků dávali dohromady zástupci žákovského parlamentu naší školy, kteří zároveň zvolili téma přednášky.

Pan Dušan Majer ze serveru www.kosmonautix.cz informoval žáky o podmínkách pro život na různých tělesech Sluneční soustavy – na planetách, exoplanetách, měsících, v pásu asteroidů i jinde. Žáci napjatě poslouchali a doslova zasypali přednášejícího všetečnými otázkami. Žáky zaujala především velmi propracovaná prezentace, rozsáhlé znalosti pana Majera z různých oblastí vědy o vesmíru (astrofyzika, astronomie, kosmonautiky, kosmologie a dalších), jeho didaktický a lidský přístup k tématu a jeho zjevný entuziasmus. Žáci nakonec odměnili přednášejícího dlouhým potleskem vstoje. Pan přednášející byl také po přednáškách spokojen s ohlasem své prezentace u žáků a s množstvím a kvalitou žákovských dotazů. Dohodli jsme se, že naši školu v příštím roce opět s nějakou zajímavou přednáškou navštíví.