ZÁPIS DO ŠD 2018/2019

– vyplňování přihlášek do ŠD zákonnými zástupci žáků proběhne dne 3.9.2018 od 6.00 hodin do 16.30 hodin v prostorách ŠD /vchod z  Klášterní ulice/.  Dokument „předběžný zájem o ŠD 2018/2019“ je pouze orientační ke zjišťování počtu zájemců o ŠD.  Pokud se zákonní zástupci v tento den nedostaví k řádnému přihlášení žáka do ŠD, nemůže žák do ŠD nastoupit. Formulář „přihláška do ŠD 2018/2019“ bude ke stažení na stránkách ZŠ od 31.8.2018.  
Více

Vítězství v soutěži Škrábej kotě

Centrum robotiky vyhlásilo v letošním školním roce již druhý ročník soutěže s názvem Škrábej kotě, která je zaměřena na bezpečnou práci s internetem. Naší žákyni páté třídy Anetě Valentové se povedl husarský kousek, když po loňském vítězství v programátorské části zvítězila i letos, tentokrát ve výtvarné části soutěže. O vystavených pracích hlasovali jak účastníci soutěže, tak i veřejnost. Anetě gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy. článek o celé soutěži na stránkách Centra robo...
Více

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ŽÁCI  DEVÁTÉHO  ROČNÍKU A SEKUNDY E BUDOU AUTOMATICKY, (od nového školního roku), VYŘAZENI ZE STRAVOVÁNÍ. 29.6.2018 VÝDEJ OBĚDŮ  od 10.hod. do 12.hod.  Žáci ZŠ si musí obědy (pokud se nebudou chtít v den vysvědčení stravovat) na 29.6. odhlásit nejpozději do úterý 26.6.2018 STUDENTI GYMNÁZIA MAJÍ 29.6.2018 OBĚD  AUTOMATICKY ODHLÁŠEN (pokud se budou chtít tento den stravovat, musí oběd přihlásit nejpozději do 26.6.2018)
Více

Průběh závěru školního roku 2017/2018:

pondělí 18. 6. – pedagogická rada středa  20. 6. – uzávěrka  klasifikace                         – dějepisná exkurze vybraných žáků 2. stupně   Výuka v posledním týdnu (pondělí 25. 6. až čtvrtek 28. 6. 2018): stupeň do 11.40 hodin stupeň – dle rozpisu akcí (bez odpoledního vyučování a nultých hod. od 7.00)   pondělí 25. 6. – branný de...
Více

Ukončení sběru plechovek

V pátek 8. 6. 2018 končí sběr plechovek. Od září nového školního roku 2018/2019  budeme ve sběru pokračovat. Sbírku však  rozšíříme a kromě plechovek  budeme sbírat všechny produkty se značkou pro hliník  (ALU 41/ALU/41  - např. alobal, hliníková víčka od potravin, anti-perspirant aj.). Děkujeme vám všem, kteří třídíte odpad  s námi  a  podílíte se tak  na ochraně  životního prostředí.
Více