Získali jsme Quality Label za eTwinningový projekt

V minulém školním roce se žáci, kteří navštěvovali kroužek Anglické konverzace hrou, zúčastnili mezinárodního eTwinningového projektu Discovering a New Island. Za mezinárodní spolupráci jsme byli 4. října oceněni Quality Labelem, a dokonce jsme nominování na Národní cenu - o výsledku budeme informováni již 11. října. DRŽTE NÁM PALCE. :-)  Žáci budou taktéž ocenění, poté co dostaneme pro ně dárečky 😊. Více v článku: https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/ucitele-obdrz...
Více

Nový školní rok začal pro čtyři nové třídy

Úplně nové kolektivy začaly svoji školní docházku v prvních třídách. Děti přišly se širokými úsměvy, jen několik jich bylo trochu zakřiknutých. Naštěstí je v jejich významném dni přišli podpořit rodiče i prarodiče. Na druhém stupni pak doplnili obě šesté třídy noví žáci, ve středu se vydají vzájemně poznávat na třídenní adaptační kurz.
Více

Výuka v plzeňské zoologické zahradě

Jak se říká zvířatům, jak vypadají, kde žijí a co jedí, ale také zda jsou rodu ženského, středního či mužského a jak vypadá tvar jednotného a množného čísla. To se učili naši žáci s odlišným mateřským jazykem v plzeňské zoologické zahradě. Když vyplnili zadané úkoly v pracovním listě, mohli si pohrát na hřišti nebo si prohlížet další exponáty zoo.
Více

Kroužek Anglická konverzace hrou v eTwinningovém projektu

Ve školním roce 2018/2019 se žáci 3. – 5. ročníku, kteří navštěvovali kroužek s názvem Anglická konverzace hrou, zúčastnili eTwinningového projektu. Jedná se o spolupráci škol v mezinárodním měřítku. Naše škola spolupracovala s dvěma školami z Litvy, se školou z Kanady, Slovenska a také z České republiky – z Dobříše. Projekt byl nazvaný Discovering a new island – Objevení nového ostrova.          Žáci si vzájemně vy...
Více

Víkend otevřených zahrad v klášteře letos už posedmé

O víkendu 8. a 9. června jsme se znovu potkali ve zdech klášterní zahrady dominikánů na Jiráskově náměstí. Naše škola se totiž opět připojila ke svátku otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. Už posedmé se tedy otevřela zahrada dominikánského kláštera, se kterým Masarykova ZŠ sousedí. Slavnostního zahájení se účastnil také plzeňský primátor Martin Baxa s manželkou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škubalová a další vzácní hosté. Stovky návštěvníků viděly výstavu byl...
Více

Třeťáci ve škole v přírodě na Šumavě

První hlášení ze školy v přírodě! V dopoledních hodinách (pondělí 27. května) jsme dorazili na Alpský dům, kde jsme se ubytovali. Děti zvesela hlásaly "jsme boháči". Ubytování je velice pěkné. Po prvním obědě, kuřecí plátek s hranolky, jsme vyrazili s dětmi na sedmikilometrovou túru po okolí. Všichni jsme to ve zdraví přežili, dětem zbyla i energie pracovat na kmenových pokřicích. Druhé, úterní hlášení ze školy v přírodě. Po klidné noci a vydatné snídani jsme se pustili do výroby indiánsk...
Více

Žáci prvního stupně na farmě

V první půli dubna si žáci ze všech tříd 1. stupně na ekologické Farmě Moulisových v Milínově na vlastní kůži vyzkoušeli to, o čem si ve škole často jen povídají. Stali se aspoň na chvíli pekaři, farmáři a koňáky. Zjistili, co vše tyto činnosti obnáší, takže už znají například postup při pečení chleba, stloukání másla, dojení, zkusili jízdu na koni apod.
Více

Kurz Úspěšný předškolák

V pondělí 4. března 2019 začíná první ze čtyř kurzů „ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK“ určený dětem, které v září příštího roku nastoupí do 1. ročníku Masarykovy ZŠ. Sraz je před hlavním vchodem v 15:40 hodin, kde si děti učitelky vyzvednou. Budoucí prvňáci s sebou mají mít přezůvky. S pořádáním tohoto kurzu, který je zdarma, škola začala před dvěma lety a velmi se osvědčil. Předškoláci se v něm při povídání, cvičení, zpívání a malování seznamují s novým školním prostředím a nenáročnou formou se připravují...
Více