S roboty do vesmíru

Třetí projektový den „S roboty do vesmíru“ se konal 15. června 2020 pro naše žáky ze čtvrtých ročníků. Centrum robotiky Plzeň připravilo úžasný program. Celé dopoledne se neslo v duchu tématu S roboty do vesmíru. Kromě shrnutí teoretických znalostí o vesmíru se žáci dozvěděli spoustu nových informací o planetách, objevování vesmíru a specifikách průzkumu cizích planet.
Read More

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

STRAVOVÁNÍ V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE BUDE UKONČENO 25.6.2020. STRAVNÉ, KTERÉ PROBÍHALO POMOCÍ INKAS Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ, BUDE VRÁCENO PO FINANČNÍ UZÁVĚRCE ŠKOLNÍHO ROKU ZPĚT NA ÚČET. STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ PLATILI V HOTOVOSTI, BUDE STRAVNÉ, (POKUD NEDODAJÍ ÚČET NA VRÁCENÍ STRAVNÉHO), PŘEVEDENO NA ZÁŘÍ 2020. K ODEBÍRANÍ OBĚDŮ SE VŠAK MUSÍ NA KONCI SRPNA 2020 PŘIHLÁSIT. STUDENTI GYMNÁZIA ZE SEKUNDY E BUDOU AUTOMATICKY VYŘAZENI ZE STRAVOVÁNÍ.  
Read More

Plzeň ocenila učitele a zaměstnance plzeňských škol

Město Plzeň ocenilo výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol. Uděleny byly též ceny mecenáš školství a profesionál ve svém oboru byl uveden do síně slávy. Letos město také přidělilo ocenění Mimořádný počin plzeňského školství, a to dvěma mateřským, jedné základní škole a jedné školní jídelně za zajištění součinnosti a pomoci v rámci krizových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Laureáti si ceny převzali v úter...
Read More

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20

Vážení rodiče, s předstihem Vám sdělujeme pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí na základě pokynů Ministerstva školství ČR: Výsledná známka bude stanovena na základě tří kritérií:  Žákův prospěch za I. pololetí Žákovy studijní výsledky za II. pololetí před uzavřením škol Žákovo plnění úkolů domácí výuky po uzavření škol  Víme, že Vaše situace nebyla v tomto období snadná a vysoce si ceníme snahy většiny z Vás se školou spoluprac...
Read More

Zahájení provozu studijních skupin I. stupně

Vážení rodiče, od 25.5.2020 zahajujeme provoz studijních skupin I. stupně naší školy. V případě zájmu kontaktujte své třídní učitelky* nejpozději do 10.5.2020 *rodiče žáků IV.A prosím kontaktovat zastupující TU Mgr. Kristinu Liškovou čestné prohlášení Závazná přihláška do studijní skupiny Závazné nastavení pobytu a stravování Závaznou přihlášku, nastavení pobytu a stravování a čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:        
Read More