Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20

Vážení rodiče, s předstihem Vám sdělujeme pravidla hodnocení Vašich dětí v tomto pololetí na základě pokynů Ministerstva školství ČR: Výsledná známka bude stanovena na základě tří kritérií:  Žákův prospěch za I. pololetí Žákovy studijní výsledky za II. pololetí před uzavřením škol Žákovo plnění úkolů domácí výuky po uzavření škol  Víme, že Vaše situace nebyla v tomto období snadná a vysoce si ceníme snahy většiny z Vás se školou spoluprac...
Read More

Zahájení provozu studijních skupin I. stupně

Vážení rodiče, od 25.5.2020 zahajujeme provoz studijních skupin I. stupně naší školy. V případě zájmu kontaktujte své třídní učitelky* nejpozději do 10.5.2020 *rodiče žáků IV.A prosím kontaktovat zastupující TU Mgr. Kristinu Liškovou čestné prohlášení Závazná přihláška do studijní skupiny Závazné nastavení pobytu a stravování Závaznou přihlášku, nastavení pobytu a stravování a čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:        
Read More

MŠMT připravilo manuál pro školy

Ministerstvo školství připravilo manuál pro školy, kde jsou uvedena pravidla docházky žáků 9. tříd od pondělí 11.5.2020 a žáků prvního stupně od pondělí 25.5.2020. V nejbližších dnech zde uvedeme případné další podrobnosti. Harmonogram uvolnění škol Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy    
Read More

Zpráva pro účastníky původně plánované školní exkurze do Itálie

Vážení rodiče, vážení přihlášení, ze známých důvodů jsme odložili konání exkurze do Dolomit na dobu zatím blíže neurčenou. Dojednali jsme s cestovní kanceláří, že Vaše záloha bude v plné výši, tedy včetně pojištění, vrácena na Váš účet. Výchovnou a vzdělávací úlohu exkurze, kterou zařazujeme tradičně do výchovných plánů jednotlivých ročníků, ale hodláme samozřejmě v budoucnu, jakmile budou podmínky pro cestování bezpečné, znovu využít. Mgr. Andrea Lecjaksová  vedoucí zájezdu
Read More

Přijímací řízení – ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Vážení rodiče, dnes žáci obdrželi zápisové lístky. V průběhu tohoto týdne budou: Střední odborná učiliště Střední školy s výučními obory Odborná učiliště   vyvěšovat na svých internetových stránkách informace o přijetí.   Pokud bude Vaše dítě přijato, JE NUTNÉ : odnést na zvolenou školu zápisový lístek do 5ti pracovních dnů sdělit výchovné poradkyni nebo třídnímu učiteli následující údaje: název školy, kód oboru a název oboru   Nebudete-li ...
Read More