pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, 28.1.2021 bude ukončeno první pololetí školního roku 2020/2021, v pátek 29.1. mají děti jednodenní pololetní prázdniny.  Žákům I. a II. ročníku bude výpis vysvědčení za první pololetí předán ve čtvrtek 28.1.2021.  Způsob a termín předání pololetního výpisu vysvědčení ostatním žákům upřesníme koncem příštího týdne dle aktuálních pokynů MŠMT ČR.  Podrobné pokyny dostanete od třídních učitelů.  Děkujeme za pochopení Vedení školy &nbsp...
Více informací

Zahájení provozu studijních skupin I. stupně

Vážení rodiče, od 25.5.2020 zahajujeme provoz studijních skupin I. stupně naší školy. V případě zájmu kontaktujte své třídní učitelky* nejpozději do 10.5.2020 *rodiče žáků IV.A prosím kontaktovat zastupující TU Mgr. Kristinu Liškovou čestné prohlášení Závazná přihláška do studijní skupiny Závazné nastavení pobytu a stravování Závaznou přihlášku, nastavení pobytu a stravování a čestné prohlášení si můžete stáhnout zde:        
Více informací

Sdělení pro rodiče

Seznam reg. čísel zapsaných žáků do 1. ročníku Vážení rodiče, intenzivně pracujeme na domácí výuce pro Vaše děti: Třídní učitelé Vám budou posílat materiály prostřednictvím emailu Žáci, kteří již s některými učiteli pracovali přes Google Classroom, budou dostávat úkoly též touto cestou Na stránkách školy naleznete výukové materiály pod záložkou ŠKOLA-VÝUKA po jednotlivých předmětech a ročnících přehled on line zdrojů pro výuku
Více informací

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Vážení rodiče, Ministerstvo zdravotnictví ČR v souvislosti s návratem všech osob z Itálie nařídilo dne 7. 3. 2020 toto mimořádné opatření:  Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto sk...
Více informací

Vánoční koncert tradičně s Beránky

Ve čtvrtek 12. prosince se téměř zaplněný kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni rozezněl vánočními koledami v podání Beránků – pěveckého sboru Masarykovy ZŠ. Děkujeme za krásnou předvánoční atmosféru účinkujícím, rodičům i všem dalším hostům.
Více informací

Robotika

Škola zařadila do svého Školního vzdělávacího plánu výuku robotiky od 1. do 9. třídy ve školním roce 2016/2017 s časovou dotací 1 hodina týdně. Metodickou a materiální pomoc škole poskytuje Centrum robotiky. Předmět rozšiřuje a propojuje znalosti z technické výchovy a informatiky takovým způsobem, aby se žák stal více než jen uživatelem digitálních technologií. Ve třídách prvního stupně probíhá výuka Základů robotiky s využitím stavebnice Lego, robotů Dash & Dot, Codey Rocky,...
Více informací

Elektronický registrační systém

Vážení rodiče, pro Vaše větší pohodlí a hladký průběh zápisů jsme pro Vás i letos zprovoznili možnost elektronické rezervace dne a hodiny zápisu Vašeho dítěte.  Využití tohoto systému není povinné a dostavit k zápisu se můžete i bez elektronické rezervace ve vámi zvolený den a hodinu zápisu. Využití rezervace též neznamená, že Vaše dítě bude automaticky přijato.  Pokud rezervační systém využijete, dodržte prosím rezervovaný den a hodinu zápisu!  Pokud přicházíte p...
Více informací

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2014 stanovuje ředitel školy následující kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání: 1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu: Spádová oblast – šk...
Více informací