Vánoční koncert tradičně s Beránky

Ve čtvrtek 12. prosince se téměř zaplněný kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni rozezněl vánočními koledami v podání Beránků – pěveckého sboru Masarykovy ZŠ. Děkujeme za krásnou předvánoční atmosféru účinkujícím, rodičům i všem dalším hostům.
Více informací

Robotika

Škola zařadila do svého Školního vzdělávacího plánu výuku robotiky od 1. do 9. třídy ve školním roce 2016/2017 s časovou dotací 1 hodina týdně. Metodickou a materiální pomoc škole poskytuje Centrum robotiky. Předmět rozšiřuje a propojuje znalosti z technické výchovy a informatiky takovým způsobem, aby se žák stal více než jen uživatelem digitálních technologií. Ve třídách prvního stupně probíhá výuka Základů robotiky s využitím stavebnice Lego, robotů Dash & Dot, Codey Rocky,...
Více informací

Elektronický registrační systém

Vážení rodiče, pro Vaše větší pohodlí a hladký průběh zápisů jsme pro Vás i letos zprovoznili možnost elektronické rezervace dne a hodiny zápisu Vašeho dítěte.  Využití tohoto systému není povinné a dostavit k zápisu se můžete i bez elektronické rezervace ve vámi zvolený den a hodinu zápisu. Využití rezervace též neznamená, že Vaše dítě bude automaticky přijato.  Pokud rezervační systém využijete, dodržte prosím rezervovaný den a hodinu zápisu!  Pokud přicházíte p...
Více informací

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2005 o stanovení školských obvodů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2014 stanovuje ředitel školy následující kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání: 1) Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu: Spádová oblast – šk...
Více informací

NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

 Rodiče, věnujte prosím pozornost následujícím údajům:  Pro školní rok 2019/2020 se zapisují děti, které nejpozději k 31. 8. 2019 dosáhnou věku šesti let  K zápisu je nutno přinést následující doklady: průkaz totožnosti rodiče rodný list dítěte Pokud přicházíte po odkladu pak ještě: rozhodnutí o odkladu z loňského roku  Bez těchto dokladů nemůžete být připuštěni k zápisu!
Více informací

Vítězství v soutěži Škrábej kotě

Centrum robotiky vyhlásilo v letošním školním roce již druhý ročník soutěže s názvem Škrábej kotě, která je zaměřena na bezpečnou práci s internetem. Naší žákyni páté třídy Anetě Valentové se povedl husarský kousek, když po loňském vítězství v programátorské části zvítězila i letos, tentokrát ve výtvarné části soutěže. O vystavených pracích hlasovali jak účastníci soutěže, tak i veřejnost. Anetě gratulujeme za vzornou reprezentaci naší školy. článek o celé soutěži na stránkách Centra robo...
Více informací