Inkluze

Naše škola se zapojila i do projektu s názvem Šablony II. Podrobnosti najdete ZDE

Další projekt s názvem Cesty k inkluzi pokračuje v Masarykově základní škole i ve školním roce 2018/2019. Začal před dvěma lety a umožnil poskytovat žákům doučování či kroužky zdarma a nabízet jim také individuální doučování.

Koordinátorka inkluze Mgr. Lucie Sichingerová a speciální pedagožka Mgr. Kristina Lišková jsou k dispozici dětem, které potřebují pomoc s učením, s problémy týkajících se klimatu třídy nebo školy a s dalšími potížemi. Vytvářejí plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, a to ve spolupráci s třídními učiteli, školskými poradenskými zařízeními i samotnými dětmi. Pomáhají hlavně dětem s pomalejším tempem práce, těm, které mají obtíže ve čtení, psaní, počítání, potíže se zapomínáním, se soustředěním. Společně pak sledují, jaké pokroky děti udělaly a zda školu dobře zvládají. Spolu s ostatními učiteli se jim snaží co nejvíce pomoci. Rodiče, případně i samotné děti, se mohou na obě pracovnice obrátit i v případě, kdy mají podezření na špatné vztahy ve třídě (škole).

Děti i rodiče najdou speciální pedagožku i koordinátorku inkluze ve vestibulu školy v kanceláři hned vedle vrátnice.
Konzultační hodiny pro rodiče s koordinátorem inkluze – úterý, středa, čtvrtek 13:30 – 14:30 hodin – prosím volejte na tel. číslo 702 005 323.

Kontakty: sichingerovalu@mzs.plzen-edu.cz; liskovakr@mzs.plzen-edu.cz                                          Tel: 602 670 230

    

 

Pokud si rodiče nevědí rady s výchovnými, zdravotními či psychickými problémy svých dětí, mohou se obrátit také na specializované odborníky – kontakty níže na této straně.

 

 

Masarykova základní škola je jedním z partnerů projektu Pedagogické fakulty ZČU Cesty k inkluzi. Jeho cílem jsou změny a nové možnosti v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Dále pak prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Díky projektu škola realizuje kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, budou posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpoří se sdílení dobré praxe.

inkluze

 

 

 

 

 

 

 

Pokud si rodiče nevědí rady s výchovnými, zdravotními či psychickými problémy svých dětí, mohou se obrátit na tyto specializované odborníky:

Dětská psychiatrická ambulance

 Plzeň

MUDr. Radová, tel.377 320 204, Skrétova 47, po, út,čt.

MUDr. Komorousová,tel. 377266946, Smrkova 23

MUDr. Bečvářová, tel. 774344496, Tylova 39, út.,st.

PK FN Plzeň Lochotín, dětská psychiatrická amb. MUDr. Jiří Podlipný PhD. , tel. 377 103 130(9)

Rokycany

MUDr. Rumlová, tel. 732 314 409, Masarykovo nám. 82, psychiatrie.rumlova@seznam.cz

Poradenská činnost

K centrum,Havířská 11, tel. 377421374,psycholožka Mgr. Nechutná tel. 377324074

P centrum,Plachého 6,tel. 377220325,731183394

PPP Plzeň-město, Částkova 78, tel. 377468111, dg: ADHD, IQ, poruchy školních dovedností, školní zralost, profesní zaměření, lateralita (neurčitá, překřížená, dop. asistenta pedagoga.                        Mgr. Jermářová tel. 733 745 845 (předškolní  věk).

SPC Plzeň, (Mgr. Průchová, Mgr. Vávrová, Mgr. Pankrázová) Macháčkova  43,tel. dg: mentální retardace, kombinované vady, PAS,  dop. asistenta pedagoga, tel. 377539337, plzen@spcnajdime.cz

SVP Plzeň, Karlovarská 67, tel. 377538185, 774715733, svpplzen@dduplzen.cz

PPP Klatovy, tel. 376310809, Voříškova 823

PPP Rokycany, Jiráskova 181, tel. 371724960

 Porucha autistického spektra

 

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS): www.nautis.cz, tel. 220 571 249, 606 729 672

DPK FN Motol, tel. 224433400

Mgr.Smítková,tel.604516861, IvSmitkova@seznam.cz, www.akademie-nadani.cz

Mgr. Marková, tel. 605572499, www.vyvojoveporuchy.cz

SPC Plzeň,Macháčkova 42, tel.377539337

ProCit: procit@cenrum.cz,www.autismusprocit.cz

Motýl (i raná péče): www.motyl-plzen.cz

www.cspap.cz

Ulita na statku,   Bartonova.ZuzanaZAVINÁČ seznam.cz

Muzikoterapie:  http://www.terappie-muzikou.cz/

 Psychiatrické nemocnice

 PN v Dobřanech: prim.MUDr.Žižka, tel. 377813217, Ústavní 2, Dobřany, 334 41

PN v Bohnicích:prim.MUDr.Považan, tel.284016250(228)

PN v Opařanech:tel. 381204211, Opařany 121, 391 61 Opařany, www.dpnoparany.cz

 

Neurologie

Nemocnice Rokycany- neurologická  amb.: středa  14-18 hod.  MUDr. Machová, tel. 371 762 113

Plzeň, Smrkova 23: MUDr. Pavelková, tel. 377 266 976

NK FN  Plzeň Lochotín, tel. 733 103 335

Psychologové, ambulantní psychoterapie:

Mgr. Bořík – Medica Centrum, Skrétova 47, Plzeň, 377 321 226,(poj. 111, 207, 222),777 099 615

Mgr. Brenkus-Smrkova 23, tel. 608605568

PhDr. Gregorová,PhD.- Masarykova 62, Plzeň, tel. 373724255

Mgr. Hejduk – 3. poliklinika, Plzeň Bory, 377 423 630

Mgr. PhDr. Kozová – 3. poliklinika, Plzeň Bory, tel. 377423630

Mgr. Peňázová-RHK FN,  tel. 377104210

Mgr. Rezková, Francouzská 4, 603923951, martina.rezkova@seznam.cz, www.harmonieduse.com

Mgr. Nechutná – K-centrum, Havířská 11, Plzeň,  377 324 074

PhDr. Marie Tomášková, Masarykovo nám. 82, Rokycany, tel. 733123838, obj. 734441566, ordinacetomaskova@seznam.cz

Mgr. Týblová-RIDZ, Zábělská 43, Plzeň, tel. 377462314, 731072964, psycholog@tyblova.cz

Mgr. Stuchl-PK FN Plzeň

Mgr. Štefflová-psychologiaplzen@seznam.cz,   tel. 737455258

Mgr. Šteklová – Bezručova 9, Plzeň,  377 221 330

Mgr. Žaloudková, Plzeň, Houškova 24, tel. 602979525, www.psycholog-zaloudkova.cz

Rodinná terapie

MUDr.Komorousová, Mgr.Brenkus, Smrkova 23,tel. 377266946

Mgr.Hort,www.rodina-terapie-plzen.cz, tel. 602717060

MUDr. Fišerová, PA Třemošná, Zálužská 137, tel. 377 953 439, psychiatrie.ambulance.sro   qmail.com

Mgr. Jíšová, tel. 733733062, domus@domus.cpr.cz 

Centrum psychoterapie Plzeň

Mgr. Kristina Lišková, tel. 608868589, www.centrum-psychoterapie-plzen.cz 

Psychoterapeut:

MUDr. Skalová, Mandlova 2, Plzeň, tel. 739209487, j.skalinda@post.cz

Autogenní trénink nejen pro sportovce (multimediální učebnice)

http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/attrenink

Ústav lékařské genetiky FN Plzeň: tel. 377 402 868-9 

Ředitelka ZŠ a MŠ při FN, Mgr. Kozáková, Alej Svobody 80, 323 00, Plzeň, tel. 377103138, www.skola-pri-fn-plzen.cz

Ředitelka OŠ, ZŠ, MŠ Zbůch, Mgr. Peteříková, tel. 377 931 648

Archa má tel. 733 614 645 – služby pro rodiny s dětmi, e-mail: rodina.zapad@diakonie

                    731 125 429 – náhradní rodinná péče, e-mail: nahradka.zapad@diakonie.cz

Člověk v tísni – terénní služba pro rodiny v Rokycanech (paní Chaloupková) – tel.778 406 341, e-mail: klara.chaloupkova@clovekvtisni.cz