Kontakty

všechna telefonní čísla začínají číslem
378 028 + číslo pobočky

pobočka číslo
sekretariát 680
ředitel 683
zástupce ředitele 681
fax 695
ekonom 682
sborovna I. stupně 686
sborovna II. stupně 685
vedoucí školní jídelny 690
školní družina 688
správce nemovitosti 691
školník 684
školní dílny 687
kuchyně 689
kabinet TV 693
aula (PC učebna) 692

 

e-mailové adresy a konzultační hodiny

ředitel PaedDr. HERRMANN Antonín herrmannan(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel. domluvě
zástupce ředitele Mgr. ŠIMEK Martin simekma(a)mzs.plzen-edu.cz ÚT 14-15
sekretariát SCHMIDOVÁ Veronika zsma(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
I. A Mgr. GROFOVÁ Martina grofovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
I. B Mgr. ENŽLOVÁ Bohuslava enzlovabo(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
II. A Mgr. FIALOVÁ Petra fialovape(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
II. B Mgr. BICANOVÁ Marie bicanovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
III. A SOUKUPOVÁ Dagmar soukupovada(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
III. B Mgr. BILLOVÁ Nikola billovani(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IV. A Mgr. BŮCHOVÁ Kateřina buchovaka(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IV. B Mgr. ŠMÍDOVÁ Libuše smidovali(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
V. A Mgr. STREJCOVÁ Eliška strejcovael(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
V. B Mgr. KLIMENTOVÁ Jaroslava klimentovaja(a)mzs.plzen-edu.cz  kdykoliv po tel.domluvě
VI. A Mgr. DEMČÁKOVÁ Alena demcakovaal(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VI. B Mgr. KOPECKÁ Michaela kopeckami(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VII. A Mgr. HASCH Radek haschra(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VII.B Mgr. FASTOVÁ Michaela fastovami(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VIII. A Mgr. LECJAKSOVÁ Andrea lecjaksovaan(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VIII.B Mgr. RAŠKOVÁ Jana raskovaja(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IX.  Ing. BREJCHOVÁ Libuše brejchovali(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
       
  Ing. SVOBODA Ivan svobodaiv(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ŠKABRADOVÁ Pavla skabradovapa(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ZAVADILOVÁ Martina zavadilovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ADÁMKOVÁ Eva adamkovaev(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
 ICT koordinátor Ing. VYLETA Michal vyletami(a)mzs.plzen-edu.cz  kdykoliv po tel.domluvě
  RABOCHOVÁ Věra rabochovave(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. TOPINKOVÁ Zuzana topinkovazu(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. KUPILÍKOVÁ Martina kupilikovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
       
koordinátorka inkluze Mgr. SICHINGEROVÁ Lucie sichingerovalu(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
speciální pedagog Mgr. LIŠKOVÁ Kristýna liskovakr(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
       
ŠD 1. oddělení – Sovičky Bc. MICHÁLKOVÁ Monika michalkovamo(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 2. oddělení – Beránci BERÁNKOVÁ Lada berankovala(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 3. oddělení – Berušky ŠPLÍCHALOVÁ Martina – ved. splichalovama(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 4. oddělení – Lištičky Mgr. ZAJÍCOVÁ Kateřina zajicovaka(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 5. oddělení Žabky SALAJKOVÁ Karolína salajkovaka(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
vedoucí školní jídelny: KUPCOVÁ Alena kupcovaal(a)mzs.plzen-edu.cz