Kontakty

všechna telefonní čísla začínají číslem
378 028 + číslo pobočky

pobočka číslo
sekretariát 680
ředitel 683
zástupce ředitele 681
fax 695
ekonom 682
sborovna I. stupně 686
sborovna II. stupně 685
vedoucí školní jídelny 690
školní družina 688
správce nemovitosti 691
školník 684
školní dílny 687
kuchyně 689
kabinet TV 693
aula (PC učebna) 692

 

e-mailové adresy a konzultační hodiny

ředitel PaedDr. HERRMANN Antonín herrmannan(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel. domluvě
zástupce ředitele Mgr. ŠIMEK Martin simekma(a)mzs.plzen-edu.cz ÚT 14-15
sekretariát ANTOŠOVÁ Zdeňka zsma(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
I. A Mgr. FIALOVÁ Petra

Bc. REITSPIESOVÁ Iveta (AP)

fialovape(a)mzs.plzen-edu.cz

reitspiesovaiv(a)mzs.plzen-edu.cz

kdykoliv po tel.domluvě
I. B Mgr. BICANOVÁ Marie

BAŘTIPÁNOVÁ Barbora (AP)

Mgr. ZAJÍCOVÁ Kateřina (AP)

bicanovama(a)mzs.plzen-edu.cz

bartipanovaba(a)mzs.plzen-edu.cz

kdykoliv po tel.domluvě
II. A SOUKUPOVÁ Dagmar  soukupovada(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
II. B Mgr. BILLOVÁ Nikola billovani(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
III. A Mgr. GROFOVÁ Martina

ŠILHANOVÁ Karolína (AP)

grofovama(a)mzs.plzen-edu.cz

 

kdykoliv po tel.domluvě
III. B Mgr. ENŽLOVÁ Bohuslava

KROMMEROVÁ Miroslava (AP)

enzlovabo(a)mzs.plzen-edu.cz

krommerovami(a)mzs.plzen-edu.cz

 

kdykoliv po tel.domluvě
IV. A Mgr. STREJCOVÁ Eliška strejcovael(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IV. B Mgr. KLIMENTOVÁ Jaroslava

KLOUDOVÁ Kristýna (AP)

klimentovaja(a)mzs.plzen-edu.cz

kloudovakr(a)mzs.plzen-edu.cz

kdykoliv po tel.domluvě
V. A Mgr. BŮCHOVÁ Kateřina

KUNEŠOVÁ Petra (AP)

buchovaka(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
V. B  Mgr. ŠMÍDOVÁ Libuše

ŠIMÁŇOVÁ Lenka (AP)

smidovali(a)mzs.plzen-edu.cz  kdykoliv po tel.domluvě
VI. A Mgr. HASCH Radek haschra(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VI. B Mgr. FASTOVÁ Michaela fastovami(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VII. A Mgr. LECJAKSOVÁ Andrea

Bc. ČECHOVÁ Adéla (AP)

lecjaksovaan(a)mzs.plzen-edu.cz

cechovaad(a)mzs.plzen-edu.cz

kdykoliv po tel.domluvě
VII.B Mgr. RAŠKOVÁ Jana

VYHNÁNKOVÁ Kateřina (AP)

raskovaja(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VIII.  Ing. BREJCHOVÁ Libuše

PROCHÁZKOVÁ Tereza (AP)

KENDEROVÁ Mária (AP)

brejchovali(a)mzs.plzen-edu.cz

kolarikst(a)mzs.plzen-edu.cz

kdykoliv po tel.domluvě
IX. A Mgr. KRAUSOVÁ Pavla

Ing. KOLÁŘÍK Stanislav (AP)

krausovapa(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IX. B Mgr. DEMČÁKOVÁ Alena demcakovaal(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
  Ing. SVOBODA Ivan svobodaiv(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. KOPECKÁ Michaela kopeckami(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ZAVADILOVÁ Martina zavadilovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ADÁMKOVÁ Eva adamkovaev(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
 ICT koordinátor Ing. VYLETA Michal vyletami(a)mzs.plzen-edu.cz  kdykoliv po tel.domluvě
       
koordinátorka inkluze Mgr. SICHINGEROVÁ Lucie sichingerovalu(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
speciální pedagog Mgr. ČECHALOVÁ Lucie cechalovalu(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
       
ŠD 1. oddělení – Sovičky MICHÁLKOVÁ Monika berankovala(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 2. oddělení – Beránci BERÁNKOVÁ Lada michalkovamo(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 3. oddělení – Berušky ŠPLÍCHALOVÁ Martina – ved. splichalovama(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 4. oddělení – Lištičky BcA. HLAVATÁ Markéta hlavatama(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
vedoucí školní jídelny: KUPCOVÁ Alena kupcovaal(a)mzs.plzen-edu.cz