Obědy po dobu distanční výuky

Na základě usnesení Vlády ČR přechází naše škola od 14.října 2020 na distanční způsob výuky.

Školní jídelna proto odhlásila všechny strávníky, ti, kteří se chtějí stravovat a oběd si nepřihlásili musí  oběd  přihlásit!!!

Studenti gymnázia mají obědy též automaticky odhlášeny.

Výdej obědů  od 14. 10. do 23.10.2020

Pro cizí strávníky od 11.30 do 12 hod.

Distanční výuka (do jídlonosiče) od 12 -12.30 hod.

Distanční výuka I. stupeň (jídlo v jídelně)  od 12.30 – 13,15 hod.

Distanční výuka II. stupeň (jídlo v jídelně) od  13.15 – 13.45 hod.