Škola v přírodě

Škola v přírodě – pro žáky 3. tříd

Termín: pondělí 25. 5. – pátek 29. 5.2020

Místo konání: Šumava, Železná Ruda

Ubytování: Penzion Alpský dům – web: http://www.alpskydum.cz/

Do penzionu jezdíme i na lyžařské kurzy a vždy odjíždíme s poskytnutými službami velice spokojeni.

Doprava: vlakem

      Cena: 2500 – 2800 Kč

Záloha na pobyt: 1000 Kč rodiče hradí do 31. 1.

Doplatek musí být uhrazen do 30. 4. 2020.

Program: výuka spojená s pobytem v šumavské přírodě, návštěva Environmentálního centra v Železné Rudě s komentovanou prohlídkou interaktivních expozic, dále hry a aktivity podporující dobré klima ve třídě, pohodu a hezké zážitky.

Výjezd tříd je s třídními učitelkami a asistentkami pedagoga.

Odjezd v pondělí ráno, příjezd v pátek po poledni – podrobné informace obdrží rodiče na informační schůzce 7.5.2020.