Volba povolání

přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2022/2023 – brožura ČÍM BUDU

Dny otevřených dveří:

Den otevřených dveří – Střední škola, Bor, Plzeňská 231

Vyřizuje: Ing. Miroslava Bendová, zástupkyně ředitelky školy, ekonom@ssbor.cz, tel: 739 701 004

Střední škola, Bor, Plzeňská 231, zve všechny zájemce o studium učebních oborů, nástavbového studia i veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční 25. listopadu 2021 od 8:00 do 17:00 hodin.

V rámci tohoto dne si budete moci prohlédnout budovu školy SŠ Bor a odborná pracoviště.

Rádi zodpovíme všechny dotazy týkající se studia a stravování.

 

Dny otevřených dveří – Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

Vyřizuje: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň, Jitka Štýbrová, sekretariát ředitelky školy, Tel.: 377 381 141, E-mail: jitka.stybrova@hotelovka-plzen.cz, Web: www.hotelovka-plzen.cz 

Přijďte se osobně podívat k nám do hotelové školy!

Seznámíme Vás s obory výuky naší školy. Provedeme Vás školními prostory. Je možné nahlédnout do počítačových učeben, klasických učeben, zázemí pro odbornou výuku, sportovního zázemí, ale i do školní jídelny.

Dny otevřených dveří 2021/2022:

04.11.2021 (10:00 – 17:00)

09.12.2021 (10:00 – 17:00)

13.01.2022 (10:00 – 17:00)

17.02.2022 (13:00 – 16:00)

 

Dny otevřených dveří (presenční i on-line formou) na Hotelové škole, Plzeň,
U Borského parku 3 

Vyřizuje: Mgr. Miroslav Široký, ředitel Hotelové školy, Plzeň, U Borského parku 3 

Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 zve širokou veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se budou konat:

pátek 26. 11. 2021 (9:00 – 17:00)

středa 12. 1. 2022 (9:00 – 15:00)

 • Zájemci si budou moci prohlédnout hlavní budovu školy (U Borského parku 3)
  a budovu odloučeného pracoviště (Bendova 22, Plzeň).  
 • V průběhu dne bude zajištěn také on-line přenos, který se budou konat prostřednictvím on-line připojení v aplikaci Microsoft Teams. Na webových stránkách školy (hsplzen.cz) bude odkaz umožňující připojení na vybrané aktivity (prezentace školy, praktické ukázky).  

Co váš čeká? 

 • V hlavní budově školy budou připraveny nejenom informace o studiu všech oborů
  a informace k přijímacímu řízení, ale uvidíte také praktické ukázky dovedností našich žáků  
 • Na odloučeném pracovišti (Bendova 22, Plzeň) můžete navštívit odborné učebny, cukrárnu a pekárnu

Více informací ke dnům otevřených dveří na www.hsplzen.cz nebo u zástupců ředitele školy: 

Informace k oborům ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník – servírka, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch, ŠVP Gastronomie (nástavbové studium)

Informace k oborům ŠVP Cukrář, ŠVP Pekař, ŠVP Řezník-uzenář, ŠVP Ekonomika
a podnikání v potravinářství

 

 

Den otevřených dveří – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Vyřizuje: Lenka Švadlenková, Pracovnice vztahů k veřejnosti, 739 251 860, 377 256 223, Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, www.issziv.cz

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 vás srdečně zve v sobotu
6. listopadu 2021 od 8:30 do 12:00 h
odin na Den otevřených dveří. Zájemci o studium
a jejich rodiče si mohou prohlédnout prostory obou školních budov v ulicích Škroupova 13
a Křimická 3. V průběhu dne proběhne kadeřnická, kosmetická a oděvní soutěž. V 10:30 hodin je pro přítomné v budově školy ve Škroupově 13 připravena módní přehlídka žáků oboru Modelářství a návrhářství oděvů.

 

Den otevřených dveří ve Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Vyřizuje: Mgr. N. Strejčková, 371 510 828, strejckova@spstrplz.cz

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 26. 11. 2021 a 21. 1. 2022 od 13 do 17 hodin.  Forma konání (prezenčně, online) bude stanovena dle aktuální epidemické situace.

Podrobnější informace naleznete na www.spstrplz.cz

 

Dny otevřených dveří SOU stavebního v Plzni

Vyřizuje: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Dny otevřených dveří Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 se uskuteční v  pátek 26. listopadu od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu 27. listopadu 2021
od 8:00 do 12:00 hodin na pracovištích v Plzni, Borská 55 i v Horní Bříze, U Klubu 302.

Kromě prostor pro teoretické vyučování, ubytování, stravování i relaxaci lze vidět v akci téměř všechny stavební a keramické profese v provedení žáků jediného stavebního učiliště
a jediné keramické školy v regionu.

Kontakty: www.souplzen.cz, sou@souplzen.cz, tel. 373 730 030

 

 

Dny otevřených dveří ve Střední odborné škole, Stříbro, Benešova 508

Vyřizuje: Mgr. Věra Smolková, výchovný poradce SOŠ Stříbro, Benešova 508, Stříbro, vera.smolkova@sosstribro.cz

Zveme zájemce o studium, jejich rodiče i ostatní veřejnost na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve dnech 19. 11. 2021 od 13 do 17 hodin, 20. 11. 2021 od 9 do 11 hodin
a 6. 1. 2022 od 13 do 17 hodin.

Pedagogové a žáci naší školy vám představí naše maturitní obory – agropodnikání, veřejnosprávní činnost, přírodovědné lyceum a informační technologe.

Více informací naleznete na www.sosstribro.cz

 


Informace pro vycházející žáky 7. – 9. ročníku a uchazeče víceletých gymnáziíprihlaska

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            úterý 12. dubna 2022

      2.termín :           středa 13. dubna 2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:            úterý 19. dubna 2022

      2.termín:           středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           úterý 10. května 2022

      2.termín:          středa 11. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání  se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. ledna 2022. Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

V případě oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna 2022 do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášek

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání – příručka „Čím budu“, Atlas škol…..
 2. Navštívit školu v den otevřených dveří, informovat se o vybraných oborech na internetových stránkách škol.
 3. Seznámit se s kritérii přijímacího řízení příslušné školy.
 4. Vytisknuté 2 přihlášky shodně vyplnit a odevzdat ke kontrole výchovné poradkyni (do 20. února 2022, do 16. 11.2021 u škol s talentovou zkouškou) – uchazeč na přihlášce uvede 2 školy.
 5. V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek v přijímacím řízení z doporučení školského poradenského zařízení. Předkládání doporučení, a tím i žádosti o úpravu podmínek přijímacího řízení, je na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci.
 6. Odevzdat (poslat doporučeně) přihlášky na příslušné školy do 1. 3. 2022 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2021)
 7. Vyzvednout si Zápisový lístek u výchovného poradce.

  Po odevzdání přihlášky                                                                                                                                                 

 1. Pozvánka na přijímací zkoušku by měla přijít nejpozději 14 dní před jejím konáním

      2. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů ve škole na veřejně přístupném místě . V případě nepřijetí uchazeče zasílá ředitel  rozhodnutí o nepřijetí  písemně.

      3. Uchazeč si vyzvedne rozhodnutí do 5 dnů. Do 3 dnů se může písemně odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pokud není uchazeč přijat ani po odvolání, sleduje nabídky volných míst na webových  stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz (sekce Školství a sport)   

      4. Uchazeč uplatní zápisový lístek.  

 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Výjimku tvoří případ, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů.

 

 

 • Vyplnění přihlášky
 1. Přihlášku vyplňte hůlkovým (tj. velkým tiskacím) písmem.
 2. ZPS = změněná pracovní schopnost, pokud jste zdraví, škrtněte ANO.
 3. Státní občanství je ČR nebo Česká republika (nikoli české!!).
 4. Názvy a adresy středních škol – jsou uvedeny na webových stránkách škol, v brožuře Čím budu.
 5. Obor vzdělání – platí totéž, co pro bod 4, nezapomeňte na kód!
 6. Kolonky pro zkrácené studium a ročník SŠ není nutné vyplňovat.
 7. Nakonec vyplňte datum a místo vyplnění přihlášky, přihlášku musí podepsat jak uchazeč, tak zákonní zástupci žáka.
 8. Potvrzení od lékaře nevyžadují všechny školy, zjistit se to dá na stránkách dané školy nebo v brožuře Čím budu. Za potvrzení se platí, je tedy zbytečné mít ho tam bezdůvodně.
 9. IZO školy – 102 228 388
 10. Schopnosti, vědomosti – zapisují se úspěchy v olympiádách, soutěžích.

 

Obsah a podoba testů :

Bude upřesněno po aktualizaci MŠMT.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. 

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.testu.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější: