Předškoláci

Den otevřených dveří

se koná v úterý 17.3. 2020 od 10:00 do 16:30 hodin

Přijďte si prohlédnout školu a pohovořit o budoucnosti svých dětí!

 

Zápisy do 1. tříd se konají v pátek 3. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 4. dubna od 9:00 do 12:00 hodin

NÁLEŽITOSTI ZÁPISU

 

Kritéria přijetí žáků do 1 ročníku

 

Elektronický registrační systém

 

Kurz Úspěšný předškolák začne  v březnu 2020

Masarykova základní škola Plzeň opět připravuje pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče kurz ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK 2019. Ten je určen dětem od 5 let, které se připravují na školu, a předškolním dětem, které mají odloženou školní docházku. Kurz ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK 2020 se bude konat vždy v pondělí, a to 9. března, 16. března, 23. března a 30. března 2020 od 15:45 do 16:30 v budově základní školy. Zde se budou děti při povídání, cvičení, zpívání a malování seznamovat s novým prostředím a nenáročnou formou připravovat na vstup do základní školy. Děti si tak prohloubí své dovednosti v oblasti zrakového, sluchového vnímání a paměti, v oblasti předmatematických představ a komunikace. Rodiče získají poznatky, jak se svým dítětem pracovat a dále ho rozvíjet, aby jeho start ve škole byl úspěšný.
Školní úspěšnost a zvládnutí role školáka závisí na jeho rozvoji v oblasti motoriky, senzomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání, poznávacích schopností. Velice důležitá je také koncentrace pozornosti, správná výslovnost všech hlásek a zvládnutí vlastních emocí.
Smyslem celého kurzu je připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný a bezproblémový vstup do základní školy.

ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK 2020

přihláška úspěšný předškolák 2020

Desatero pro rodiče

 

Školské obvody základních škol a mateřských škol

Vyhláška – školské obvody

Přehled ZŠ a MŠ podle školských obvodů leden_2019