Dějepis

zde si můžete stáhnout nebo otevřít připravené prezentace

 Evropa v době protireformace a zámořských objevů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Věk absolutismu
 Zápasy velmocí
 Koloniální expanze v mapách
 Francouzská revoluce – od republiky k císařství
 Krize francouzské monarchie a počátek revoluce
 Evropská kultura na prahu moderní doby
 Revoluce v Latinské Americe
 Občanská válka v USA
 Češi a Habsburská monarchie v 19
 Zápas o Afriku
 Náboženská reformace
 Třicetiletá válka
 Americká revoluce a vznik USA
 Revoluční rok 1848
 Sjednocení Itálie
 Sjednocení Německa
 Vzestup Japonska mezi moderní velmoci
 Vývoj novověké Číny
 Zápas o turecké dědictví