7. ročník

 

Kružnice trojúhelníku vepsaná  Kružnice trojúhelníku opsaná
Rozšiřování a krácení zlomků
Sčítání zlomků
 Násobení zlomků
 Jednoduché rovnice
 Dělitelnost
 Poměr
 Trojčlenka
Řešené příklady z učebnice