9. ročník

 

Rozklad mnohočlenů na součin
Sčítání lomených výrazů
Násobení a dělení lomených výrazů
Složený lomený výraz
Soustava dvou lineárních rovnic