Konzultace

Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci se konzultace, plánované na čtvrtek 15.10.2020, uskuteční pouze pro pozvané rodiče, s nimiž budou třídní učitelé řešit konkrétní neodkladné záležitosti. Obecné informace Vám budeme sdělovat na stránkách školy. Pokud máte potřebu dostavit se k řešení konkrétního problému, kontaktujte předem svého třídního učitele! Děkuji za pochopení. A. Herrmann – ředitel školy
Více informací

Dětská univerzita ZČU

Vážení rodiče, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni připravila i tento rok pro malé studentíky bohatý program, do kterého se mohou děti zapisovat už od 9. září. Stejně jako v předchozích letech se mohou na adrese deti.zcu.cz na univerzitu hlásit děti navštěvující základní školu nebo nižší stupeň víceletého gymnázia. Díky podpoře Plzeňského kraje je účast dětí bezplatná. Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU nabízí kombinovatelné kurzy z různých oblastí - od c...
Více informací

Organizace prvních týdnů v 1. ročníku

Organizace ke 2. školnímu týdnu ( 7.- 11. září 2020) l pondělí 7.září - děti samy vchází do šatny bočním vchodem (u housenky) v 7.40 - 7.50 h a třídní učitelka si vyzvedne děti v šatně - v aktovce bude již vždy :  ŽK, penál, svačina, pití, malý podepsaný notýsek (č.624) - učebnice podle rozvrhu na každý den :  Živá abeceda, Moje první psaní = ČJ                    &n...
Více informací

Hygienická opatření pro školní aktiv

Vážení rodiče, protože nám záleží na komunikaci mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci, rozhodli jsme se realizovat obvyklý zahajovací aktiv.   Aktiv proběhne ve čtvrtek 10.9.2020 1., 2., 6. a 7. ročník od 16.00 do 16.30 3., 4., 5., 8. a 9. ročník od 16.30 do 17.00    V souladu s doporučením MŠMT ČR a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci Vás prosíme o zachování následujících hygienických opatření: Na aktiv se dostaví pouze jeden...
Více informací

Zahájení školního roku

Vážení rodiče nových prvňáčků, jelikož jste z důvodu přísnějších hygienických opatření nemohli být první školní den přítomni ve třídách, nabízíme Vám alespoň několik fotografií. Pokud byste měli zájem o některé fotografie ve vyšší kvalitě, obraťte se prosím na třídní učitelku Vašeho dítěte a ta Vám fotografie poskytne (např. e-mailem).  
Více informací

Základní hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

(dle aktuálního manuálu MŠMT ČR) Vážení rodiče, děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali stále platná hygienická opatření. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách (vestibul II. stupně, popřípadě hovorna), a to za zvýšených hygienických opatření. Ve...
Více informací