Dětská univerzita ZČU

Vážení rodiče, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni připravila i tento rok pro malé studentíky bohatý program, do kterého se mohou děti zapisovat už od 9. září. Stejně jako v předchozích letech se mohou na adrese deti.zcu.cz na univerzitu hlásit děti navštěvující základní školu nebo nižší stupeň víceletého gymnázia. Díky podpoře Plzeňského kraje je účast dětí bezplatná. Dětská univerzita Fakulty pedagogické ZČU nabízí kombinovatelné kurzy z různých oblastí - od c...
Více informací

Organizace prvních týdnů v 1. ročníku

Organizace ke 2. školnímu týdnu ( 7.- 11. září 2020) l pondělí 7.září - děti samy vchází do šatny bočním vchodem (u housenky) v 7.40 - 7.50 h a třídní učitelka si vyzvedne děti v šatně - v aktovce bude již vždy :  ŽK, penál, svačina, pití, malý podepsaný notýsek (č.624) - učebnice podle rozvrhu na každý den :  Živá abeceda, Moje první psaní = ČJ                    &n...
Více informací

Hygienická opatření pro školní aktiv

Vážení rodiče, protože nám záleží na komunikaci mezi třídními učiteli a zákonnými zástupci, rozhodli jsme se realizovat obvyklý zahajovací aktiv.   Aktiv proběhne ve čtvrtek 10.9.2020 1., 2., 6. a 7. ročník od 16.00 do 16.30 3., 4., 5., 8. a 9. ročník od 16.30 do 17.00    V souladu s doporučením MŠMT ČR a s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci Vás prosíme o zachování následujících hygienických opatření: Na aktiv se dostaví pouze jeden...
Více informací

Zahájení školního roku

Vážení rodiče nových prvňáčků, jelikož jste z důvodu přísnějších hygienických opatření nemohli být první školní den přítomni ve třídách, nabízíme Vám alespoň několik fotografií. Pokud byste měli zájem o některé fotografie ve vyšší kvalitě, obraťte se prosím na třídní učitelku Vašeho dítěte a ta Vám fotografie poskytne (např. e-mailem).  
Více informací

Základní hygienická opatření pro školní rok 2020/2021

(dle aktuálního manuálu MŠMT ČR) Vážení rodiče, děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a prosíme, abyste i po zahájení školního roku respektovali stále platná hygienická opatření. Do budovy školy nemá volný přístup žádná osoba, která není žákem či zaměstnancem školy. O případných nezbytných výjimkách rozhodne ředitel. Veškeré návštěvy a jednání se proto budou odehrávat v určených prostorách (vestibul II. stupně, popřípadě hovorna), a to za zvýšených hygienických opatření. Ve...
Více informací

Zápis do školní družiny na školní rok 2020/2021

žáka zapisují do ŠD zákonní zástupci v pondělí 31. srpna 2020 8.00 – 12.00 hodin v úterý 1. září 2020  6.00 – 16.30 hodin v 1. - 3. oddělení ŠD vchod z Klášterní ulice   OD 1. ZÁŘÍ 2020 ZMĚNA PROVOZU ŠD   PRŮBĚŽNÉ VSTUPY ŽÁKŮ DO RANNÍ ŠD:  6.00 - 7.15 hodin ODCHODY ŽÁKŮ PO OBĚDĚ:  ve 13.30 hodin PRŮBĚŽNÉ ODCHODY ŽÁKŮ ZE ŠD PO ODPOLEDNÍCH ČINNOSTECH: 15.00 - 16.30 hodin
Více informací

INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2020

STUDENTI GYMNÁZIA MAJÍ OBĚDY PŘIHLÁŠENY OD 2.9.2020 (prima E až od 7.9.) Strávníci, kteří platí inkasem z bankovních účtů jsou od 1.9.2020 automaticky přihlášeni ke stravování. Strávníci, kteří platí  v hotovosti si musí obědy přihlásit v kanceláři ŠJ a informovat se na stav konta. KANCELÁŘ ŠJ JE OTEVŘENA : 24.8.2020 od 7 hod. do 13 hod. 25.8.2020  KANCELÁŘ ŠJ UZAVŘENA 26.8.2020  od 7 hod. do 13 hod. 27.8.2020  od 7 hod. do 13 hod. 28.8...
Více informací

Organizace nástupu žáků do prvních tříd

Vážení rodiče, zákonní zástupci, vzhledem k hygienickým a protiepidemickým opatřením jsme bohužel nuceni přijmout následující změny v organizaci prvního školního dne. V úterý 1. září v 7.45 hodin se setkáme před budovou školy, třídní učitelky si zde shromáždí své žáky a odvedou je do tříd. Bohužel, tentokrát, Vás – rodiče, prarodiče a další příbuzné, do školy nepozveme. Toto opatření nás velice mrzí, ale vzhledem k nárůstu rizik přenosu COVID 19, nebudeme do ...
Více informací