Technická výchova

Díky dobře vybavenému zázemí – školní dílna, žákovská cvičná kuchyně a školní zahrada – škola zachovala a v současné době i rozšířila pracovní vyučování.  Ve školní dílně se tak žáci v průběhu druhého stupně seznámí nejen se základy práce se dřevem a kovem, ale v souvislosti s projektem robotika i s aplikací moderních technologií do praktických činností. Zahrada i kuchyňka pak nabídnou rozmanitou škálu užitečných znalostí a dovedností pro život a v příznivém ročním období i pobyt na čerstvém vz...
Více