VZPoura úrazům

Naše školní družina i v letošním roce využila možnost  pozvat ambasadory projektu VZPoura úrazům všeobecné zdravotní pojišťovny. V pondělí 17. září 2018 odpoledne nás navštívili  Honza a Honza, kteří z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Projekt je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Akce se zúčastnilo 1. - 3. oddělení školní družiny.  Ještě jednou oběma sympaťákům děkujeme za přínosnou besedu, praktick...
Více

Družinový silvestr aneb rozloučení se školním rokem 2017/2018

26. června 2018 jsme se všichni sešli v modrobílém oblečení v tělocvičně plné obrázků mapující celý náš uplynulý školní rok, abychom si na společné akci zatančili, zasoutěžili a především se rozloučili před letními prázdninami. Strávili jsme společně báječné odpoledne a na závěr si všichni popřáli krásné prázdniny plné sluníčka, kamarádů, nových objevů a zážitků. Odstartovali jsme imaginární prázdninovou plavbu, která nás zase všechny 3. září přiveze zpět do školního přístavu.   ...
Více

ZÁPIS DO ŠD 2018/2019

– vyplňování přihlášek do ŠD zákonnými zástupci žáků proběhne dne 3.9.2018 od 6.00 hodin do 16.30 hodin v prostorách ŠD /vchod z  Klášterní ulice/.  Dokument „předběžný zájem o ŠD 2018/2019“ je pouze orientační ke zjišťování počtu zájemců o ŠD.  Pokud se zákonní zástupci v tento den nedostaví k řádnému přihlášení žáka do ŠD, nemůže žák do ŠD nastoupit. Formulář „přihláška do ŠD 2018/2019“ bude ke stažení na stránkách ZŠ od 31.8.2018.  
Více

Kreslení na chodníku

Ve čtvrtek 21. června 2018 vytvořili naši žáci barevnými křídami úžasné kreslené obrázky zvířat na školním dvoře. Navázali jsme tak na celoroční plán věnovaný cestě kolem světa. Žáci kreslili ve čtveřicích a předvedli skvělou spolupráci, fantazii a kreativitu. Všichni se zařadili do soutěže o nejlepší obrázek, který hodnotily  paní vychovatelky. Nejvíce se líbil delfín, žirafa, liška, medůzy, sovička a papoušek. Odměnou pro všechny byl nakonec vzájemný potlesk všech kreslířů. " order_by="s...
Více

Ukončení 3. ročníku „Plechovkované“

Ve třetím ročníku se povedlo školní družině nasbírat neuvěřitelných 23 644 kusů plechovek, které byly odvezeny ve 134 pytlích různých velikostí. I letos jsme sběr doplnili soutěžením mezi odděleními. místo - 2. oddělení Beránků 14 614 ks plechovek        2. místo  - 3. oddělení Berušek 4 119 ks plechovek místo - 1.  oddělení Soviček 3 711 ks plechovek místo - 4. oddělení Lištiček 1 200 ks plechovek Závěrečné vyhodnocení, které proběhlo v...
Více

Beránci zpívali seniorům ve FN

Návštěva Beránků ve FN a zpívání pro seniory se stává pomalu tradicí. Letos 12.6.2018 však Beránci zpívali venku v novém krásném altánu. Počasí se vydařilo, a tak se líbezné tóny známých písní linuly nemocničním areálem. Za odměnu čekal Beránky výborný perník, který již také neodmyslitelně patří ke zpívání ve FN. Naši žáci si připravili pro seniory drobné dárky, které vlastnoručně vyrobili. Velké poděkování patří sbormistryni Ladě Beránkové a klavírnímu doprovodu Františce Frömerové i veške...
Více