Změny v opatřeních od od 3.1.2022

INFORMACE PRO RODIČE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

 

 Po jednání vlády dne 29. prosince 2021 platí pro testování žáků a škol následující pravidla:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí;
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

 Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
 • Jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v:
 • o používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • o vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • o dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
 • o dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 •  
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy.

V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Převedeno do srozumitelného jazyka:

Z výše uvedeného vyplývá, že testujeme všechny žáky a v pondělí  odejde pouze pozitivní žák.

Ve čtvrtek odchází opět jen pozitivní žák, ale ostatní ve třídě si nasazují roušky, nesmí se míchat kolektivy (problém v ŠD) a žáci se opět testují v pátek a čekají na výsledek PCR testu pozitivního spolužáka.

Ve školní družině se žáci netestují, od příchodu mají nasazené roušky/respirátory a testují se až se třídou.

Na principu testování žáků, kteří přijdou v pondělí později (nebo v úterý a středu) se nic nemění –  testují se při příchodu hlavním vchodem v návštěvní/karanténní místnosti pod dohledem TU/AP.

testování_leták_pro_rodiče_A4