Vánoce v ŠD

Příjemný adventní čas jsme si s našimi žáky v rámci jednotlivých oddělení zpestřili množstvím aktivit, při kterých jsme vyráběli drobné vánoční dárečky, tvořili přáníčka, ozdobné zápichy z přírodnin, zpívali koledy, povídali si o tradicích, obrázky zdobili herny či plnili nejrůznější úkoly v rámci našich adventních kalendářů. Zakončením této krásné atmosféry samozřejmě bylo poslední posezení s žáky před vánočními prázdninami a nadělování dárků. Všichni jsme z nových sportovních pomůcek, stavebnic, nejrůznějších stolních a dalších didaktických her měli velkou radost, která byla o to větší, že si žáci sami na jejich zakoupení přispěli v rámci akce „Plechovkovaná“. Děkujeme proto všem zapojeným rodičům, kteří nás podporují v této společensky záslužné činnosti, při které přispíváme k ochraně životního prostředí.