1. ročník sbírky DĚTI DĚTEM

V pondělí 2. listopadu 2015 naše škola slavnostně zahájila 1. ročník charitativní sbírky DĚTI DĚTEM. Jedná se o dobrovolnou sbírku hraček pro malé pacienty FN Plzeň. A co všechno sbíráme? Plyšáky, pastelky, omalovánky, fixy, knížky, stavebnice, panenky, karty, puzzle, auta a zkrátka vše, co by jim pobyt v nemocnici zpříjemnilo  🙂

Jak naše zahájení probíhalo? Přestříhnout stužku pomohli našemu panu řediteli PaedDr. Antonínu Herrmannovi zástupci FN Plzeň, paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA a tisková mluvčí Mgr. Gabriela Levorová.  Naši žáci jim předali malé dárečky a také zazpíval pěvecký sbor BERÁNCI pod vedením paní vychovatelky Lady Beránkové. Program nám zpestřili studenti posledního ročníku vyšší odborné zdravotnické školy v Plzni,  obor diplomovaný záchranář. Studenti Sandra Ponocná, Jakub Hlavatý a Rudolf Kortus připravili zcela sami pro žáky ukázky první pomoci, ale nejvíce děti bavilo zkusit si resuscitaci na resuscitačním modelu. Nebylo to ovšem jednoduché. Velké poděkování patří také Mgr. Ivaně Černé, výchovnému poradci, školnímu metodikovi prevence VOŠZ a koordinátoru oboru DDZ, která nám zajistila studenty a vybavení na dnešní akci.

Všem, kteří chtějí pomáhat, předem děkujeme.

(pod plakátem najdete fotogalerii ze slavnostního zahájení)

Deti_detem