Vedoucí sekce AP

Vedoucí sekce asistentek pedagoga (AP)

 Bc. Iveta Reitspiesová: tel. 378 028 686

                                                  reitspiesovaiv@mzs.plzen-edu.cz

                                                  konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

 

Hlavní úkoly:

– metodické vedení AP, supervize

– logistika (zastupování v případě nepřítomnosti AP či žáka ve škole)

– komunikace s rodiči a žáky při přijímání dětí s podpůrným opatřením AP

– nastavení systému spolupráce se zákonnými zástupci

– výběr nových AP ve spolupráci s ŘŠ

– součinnost s třídními učiteli a jejich AP, řešení problémů, nastavení spolupráce

– konzultace se zákonnými zástupci žáků s AP – řešení případných problémů ve škole-třídě i školní družině

– úzká spolupráce s vedením školy a speciální pedagožkou školy

– spolupráce s ostatními členy školského poradenského pracoviště