Důležité údaje

Název školy:
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

Adresa:
Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň

Zřizovatel:
Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1

IČO:            68 78 45 89

BÚ školy: 48 38 49 02 67/ 0100
BÚ – ŠJ: 15936-311/ 0100
FKSP školy – BÚ: 72 22 22 369/0800

ID datové schránky: a99kmyy

Údaje ze sítě škol k 1. 1. 2003 :
Identifikátor zařízení : 600 069 737

IZO ZŠ: 102 228 388
IZO ŠD: 115 400 281
IZO ŠJ: 102 664 234

 
 
Školská rada
Školská rada má 6 členů složenou ze zákonných zástupců žáků, zástupců pracovníků školy a zástupců zřizovatele. Členové školské rady jsou voleni na období 3 let.
 
Zákonní zástupci žáků Mgr. Eva Adámková
  Mgr. Kateřina Šilhanová
Zástupci pracovníků školy Ing. Michal Vyleta
  Mgr. Andrea Balková
Zástupci zřizovatele Ing. Sandra Sýkora Hesová
  Eva Trůková
 
          Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje  školy, projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k  rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení, projednává inspekční zprávy ČŠI a podává podněty řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům státní správy.
Jednání školské rady probíhají nejméně 2x ročně a řídí se jednacím řádem. Zasedání svolává předsedkyně školské rady Ing. Sandra Sýkora Hesová, která navrhuje program jednání. Na vyzvání se zasedání účastní ředitel školy a další přizvané osoby.
 
 
INFORMACE PRO RODIČE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: