Šablony OP JAK

 

 

 

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY I. OP JAK – Masarykova základní škola Plzeň, reg.č. CZ.02.02.03/00/22_002/0000896 v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Jan Amos Komenský OP JAK.

Doba realizace: od 1. 07. 2022 do 31. 12. 2024

Finanční výše podpory: 3 027 888,00,– Kč

Podpořeno: Prostředky Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci OP JAK a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

PaedDr. Antonín Hermann, ředitel školy 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

1.II/1 Školní asistent ZŠ
1.II/2 Školní speciální pedagog ZŠ