Kroužky

 

VV volejbal čj florbal branka

Školní kroužky I. stupeň 

 

Název Třída Termín Vyučující
Výtvarné činnosti 3.-5. třídy Úterý 13.30 – 15.00 K. Lišková
Výtvarné činnosti 1.– 2.  třídy Čtvrtek 13.30 – 15.00 P. Fialová
Výtvarné činnosti 3. – 5. třídy Úterý 13.30 – 15.00 Z. Ouřadová
Pohybové hry 1.– 3. třídy Středa 14.00 – 15.00 M. Bicanová
Pohybové sestavy s hudbou 1.- 5. třídy Úterý 14.00 – 15.00 K. Michelová
Florbal 3. – 5. třídy  Čtvrtek 14.00 – 15.00 T. Nekola
jóga 1.-5. třídy Čtvrtek 7.00 – 7.45 A.Balková
Vaření vždy 1x za 14 dnů 2.-5. třídy Čtvrtek  14.00 – 16.00

Čtvrtek 14.00 – 16.00

Pondělí 14.00 – 15.30

J. Klimentová

R. Špilarová

L. Hofrajrtová

Přírodovědné pokusohraní 1.-3. třídy Čtvrtek 14.00 – 15. 00 T. Kořínková
Pěvecký sbor Beránci 1.-9. třídy Pondělí 14.00 – 15.00 L. Beránková/

 J. Cirnfusová

Zobcová flétna 1.– 3. třídy Úterý 14.00 – 15.00 M. Milcová
Vyšívání 4.-5. třídy Čtvrtek 14.00 – 15.00 K. Smutná
       
       

Školní kroužky – ŠD

Název Třída Termín Vyučující
       
       
       

 

mimo kroužků, probíhá i DOUČOVÁNÍ hlavních předmětů organizované školou