Kroužky

 

VV volejbal čj florbal branka

Školní kroužky I. stupeň 

 

Název Termín Vyučující
Výtvarné činnosti Úterý 13.45 – 15.00 K. Lišková, T. Kořínková
Výtvarné činnosti Čtvrtek 13.45 – 15.00 P. Fialová
Pohybové hry Úterý 14.00 – 15.00 Š. Hasch
Školní časopis Úterý 14.00 – 16.00 Z. Ouřadová, M. Milcová
Florbal  Středa 14.00 – 15.00 T. Nekola
Vaření Středa 13.45 – 15:15 M. Bicanová
Čtenářská dílna Úterý 14:00 – 15:30 T. Kořínková
Tanečky Čtvrtek 14:00 – 15:00 K. Michelová
Pěvecký sbor Beránci Pondělí 14.00 – 15.00 L. Beránková
Logopedická prevence Úterý 12.45 – 13.30 I. Reitspiesová
Logopedická prevence Úterý 12.45 – 13.30 B. Enžlová
Keramika Pátek 14.00 – 15.30 P. Frischová
     
     

Školní kroužky – ŠD

Název Třída Termín Vyučující
       
       
       

 

mimo kroužků, probíhá i DOUČOVÁNÍ hlavních předmětů organizované školou