Koordinátor vzdělávání cizinců

Mgr. Lucie Sichingerová              tel. 702005323

sichingerovalu@mzs.plzen-edu.cz

konzultace kdykoliv po telefonické domluvě

  

◦ Účast na jednání rodičů žáků cizinců s vedením školy, pedagogy apod.; zajišťování tlumočníků a překladů pro potřeby školy

◦ Adaptace nově příchozího žáka cizince na školní prostředí a jeho podpora v průběhu vzdělávání

◦ Metodika výuky žáků cizinců – podpora vyučujících i rodičů

◦ Komunikace s rodiči žáků cizinců (ve spolupráci s třídními učiteli)

◦ Zajišťování dalšího mimoškolního vzdělávání žáků cizinců, spolupráce s organizacemi podporujícími vzdělávání cizinců

◦ Výuka českého jazyka jako jazyka cizího

◦ Tvorba plánů pedagogické podpory pro žáky cizince (ve spolupráci s třídními učiteli)

ke stažení:

Metodická příručka adaptační koordinátor

 

Organizace pomáhající se vzděláváním a integrací žáků cizinců:
META, o.p.s. – inkluzivní škola
Centrum pro integraci cizinců
NPI Plzeň