Kroužky II. stupeň

 

mic florbal zdravotni VV volejbal nikon

kroužky – říjen 2022 – květen 2023

všechny kroužky jsou pro účastníky zdarma!!

O případných změnách informují vedoucí kroužků.

Název kroužku účast Čas konání Vedoucí kroužku
Výtvarné činnosti 3.-5. třídy Úterý 13.30 – 15.00 K. Lišková
Výtvarné činnosti 1.– 2.  třídy Čtvrtek 13.30 – 15.00 P. Fialová
Výtvarné činnosti 3. – 5. třídy Úterý 13.30 – 15.00 Z. Ouřadová
Pohybové hry 1.– 3. třídy Středa 14.00 – 15.00 M. Bicanová
Pohybové sestavy s hudbou 1.- 5. třídy Úterý 14.00 – 15.00 K. Michelová
Florbal 3. – 5. třídy  Čtvrtek 14.00 – 15.00 T. Nekola
jóga 1.-5. třídy Čtvrtek 7.00 – 7.45 A.Balková
Vaření vždy 1x za 14 dnů 2.-5. třídy Čtvrtek  14.00 – 16.00 sudý týden

Čtvrtek 14.00 – 16.00 lichý týden

Pondělí 14.00 – 15.30

J. Klimentová

R. Špilarová

L. Hofrajrtová

Přírodovědné pokusohraní 1.-3. třídy Čtvrtek 14.00 – 15. 00 T. Kořínková
Pěvecký sbor Beránci 1.-9. třídy Pondělí 14.00 – 15.00 L. Beránková/

 J. Cirnfusová

Zobcová flétna 1.– 3. třídy Úterý 14.00 – 15.00 M. Milcová
Vyšívání 4.-5. třídy Čtvrtek 14.00 – 15.00 K. Smutná
       
Fotografický 6.-9. třídy Úterý 14.00 – 15.00 nepravidelně R. Hasch
Košíková 6.-9. třídy Středa 7.00 – 7.40 T. Nekola
       
Zdravovotnický 6.-9. třídy Čtvrtek 14.00 – 15.45

1x za 14 dní

A.Meiserová
Turistický 6.-9. třídy Čtvrtek odpoledne

1x za měsíc -dle dohody

M. Zavadilová

O. Hudec

Kreativní výtvarné techniky 6.-9. třídy Středa 14.00 – 15.30 J. Cirnfusová

H. černá

Keramika 6.-9. třídy Středa 14.00- 15.30 M. Fastová
       
       


mimo kroužků, probíhá i DOUČOVÁNÍ hlavních předmětů organizované školou