Kroužky II. stupeň

 

mic florbal zdravotni VV volejbal nikon

 

 

Název Třída Termín Vyučující
Fotografický 6.-9. třídy Úterý 14.00 – 15.00 R. Hasch
Košíková 6.-9. třídy Středa 7.00 – 7.40 T. Nekola
Sportovní hry 6.-9. třídy Pátek 7.00 – 7.40 J. Rašková
Zdravověda 6.-9. třídy Čtvrtek 14.00 – 15.45

1x za 14 dní

A.Meiserová
Turistický 6.-9. třídy Čtvrtek odpoledne

1x za měsíc -dle dohody

M. Zavadilová

O. Hudec

Kreativní výtvarné techniky 6.-9. třídy Středa 14.00 – 15.30 J. Cirnfusová

H. Černá

Keramika 6.-9. třídy Středa 14.00- 15.30 M. Fastová
       
       

mimo kroužků, probíhá i DOUČOVÁNÍ hlavních předmětů organizované školou