9. ročník

odkaz na náš kanál na Youtube

Rozklad mnohočlenů na součin
Sčítání lomených výrazů
Násobení a dělení lomených výrazů
Složený lomený výraz
 
Soustava dvou lineárních rovnic