8. ročník

Učte se s námi:

odkaz na náš kanál na Youtube
 

 Pythagorova věta    
   
 Kružnice    
 Mocniny    
 Válec    
 
 Mnohočleny    
 
 Rovnice s neznámou ve jmenovateli  
Slovní úlohy  
 
 Obsah kruhu