Kontakty

všechna telefonní čísla začínají číslem
378 028 + číslo pobočky

pobočka číslo
sekretariát 680
ředitel 683
zástupce ředitele 681
fax 695
ekonom 682
sborovna I. stupně 686
sborovna II. stupně 685
vedoucí školní jídelny 690
školní družina 688
správce nemovitosti 691
školník 684
školní dílny 687
kuchyně 689
kabinet TV 693
aula (PC učebna) 692

 

e-mailové adresy a konzultační hodiny

ředitel PaedDr. HERRMANN Antonín herrmannan(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel. domluvě
zástupce ředitele Mgr. ŠIMEK Martin simekma(a)mzs.plzen-edu.cz ÚT 14-15
sekretariát SCHMIDOVÁ Veronika zsma(a)mzs.plzen-edu.cz  
ekonomka Bc. PROCHÁZKOVÁ Ilona prochazkovail(a)mzs.plzen-edu.cz tel.: 378028682
I. A Mgr. FIALOVÁ Petra fialovape(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
I. B Mgr. BICANOVÁ Marie bicanovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
II. A Mgr. OUŘADOVÁ Zdeňka ouradovazd(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
II. B Mgr. BILLOVÁ Nikola billovani(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
III. A Mgr. GROFOVÁ Martina grofovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
III. B Mgr. ENŽLOVÁ Bohuslava enzlovabo(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IV. A Mgr. KOŘÍNKOVÁ Tereza korinkovate(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IV. B Mgr. BALKOVÁ Andrea balkovaan(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
V. A Mgr. SMUTNÁ Květa smutnakv(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
V. B Mgr. KLIMENTOVÁ Jaroslava klimentovaja(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VI. A Mgr. ŠKABRADOVÁ Pavla skabradovapa(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VI. B Mgr. RAŠKOVÁ Jana raskovaja(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VII. A Mgr. ZAVADILOVÁ Martina zavadilovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VII.B Ing. BREJCHOVÁ Libuše brejchovali(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VIII. A Mgr. DEMČÁKOVÁ Alena demcakovaal(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
VIII.B Mgr. MAŠEK Michal masekmi(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IX.A  Mgr. HASCH Radek haschra(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
IX.B Mgr. FASTOVÁ Michaela fastovami(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Ing. SVOBODA Ivan svobodaiv(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ŠKABRADOVÁ Pavla skabradovapa(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ŠMÍDOVÁ Libuše smidovali(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ADÁMKOVÁ Eva adamkovaev(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
 ICT koordinátor Ing. VYLETA Michal vyletami(a)mzs.plzen-edu.cz  kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. HUDEC Ondřej hudecon(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. ČIHÁK Tomáš cihakto(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. HADAČOVÁ Marcela hadacovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  Mgr. KUPILÍKOVÁ Martina kupilikovama(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
koordinátor vzdělávání cizinců Mgr. SICHINGEROVÁ Lucie sichingerovalu(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
speciální pedagog Mgr. LIŠKOVÁ Kristýna liskovakr(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
  VAVŘINA Jan vavrinaja(a)mzs.plzen-edu.cz kdykoliv po tel.domluvě
ŠD 1. oddělení – Sovičky Bc. BRAND Květa brandkv(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 2. oddělení – Beránci BERÁNKOVÁ Lada berankovala(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 3. oddělení – Berušky ŠPLÍCHALOVÁ Martina – vedoucí vychovatelka splichalovama(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 4. oddělení – Lištičky Mgr. ZAJÍCOVÁ Kateřina zajicovaka(a)mzs.plzen-edu.cz  
ŠD 5. oddělení Žabky Ing. TRNKOVÁ Jana trnkovaja(a)mzs.plzen-edu.cz  
       
vedoucí školní jídelny: KUPCOVÁ Alena kupcovaal(a)mzs.plzen-edu.cz