Kurz předškolák

Kurz „Úspěšný předškolák“

6., 13., 20., a 27. března 2023 od 15:45 do 16:30 hodin

Vážení rodiče,

vedení Masarykovy základní školy opět připravuje pro budoucí prvňáčky kurz ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK 2023. Ten je určen dětem od 5 let, které se připravují na nástup do prvního ročníku základní školy, případně předškolním dětem, které mají odloženou školní docházku.

Tato aktivita je jasnou prioritou naší školy do následujících dnů, a proto Vás žádám, pokud budete chtít tento kurz absolvovat o vyplnění přihlášky, která je v příloze těchto informací.

Dovolte mi ještě dvě důležité informace. Kurz je bezplatný a není podmíněn nástupem Vašeho dítěte na naši školu. Tuto aktivitu, kterou povedou budoucí třídní učitelky prvních tříd spolu se speciální pedagožkou školy, chápeme jako službu pro Vaše děti, které se zde budou při povídání, cvičení, zpívání a malování seznamovat se školním prostředím a nenáročnou formou připravovat na vstup do základní školy. Děti si tak prohloubí nejen své dovednosti v oblasti zrakového či sluchového vnímání a paměti, ale i v oblasti předmatematických představ a komunikace. Vy rodiče pak získáte poznatky, jak se svým dítětem pracovat a dále ho rozvíjet, aby jeho start ve škole byl úspěšný.

Školní úspěšnost a zvládnutí role školáka závisí mimo jiné i na rozvoji v oblasti motoriky, senzomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání, poznávacích schopností. Velice důležitá je také koncentrace pozornosti, správná výslovnost všech hlásek a zvládnutí vlastních emocí.

Smyslem celého kurzu je připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný a bezproblémový vstup do základní školy.

Přihláška je ke stažení zde: formát PDF   formát DOC  

Závaznou přihlášku lze obdržet na vrátnici školy každý den v době od 08.00 do 13.00 hodin.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

PaedDr. Antonín Herrmann – ředitel školy

 

________________________________________________________________________________________________

 

Informační leták ke kurzu

přihláška předškolák

Den otevřených dveří

Zápis do 1. tříd