Kurz předškolák

Kurz „Úspěšný předškolák“

7., 14., 21., a 28. března 2022 od 15:45 do 16:30 hodin

Vážení rodiče,

vedení Masarykovy základní školy opět připravuje pro budoucí prvňáčky kurz ÚSPĚŠNÝ PŘEDŠKOLÁK 2022. Ten je určen dětem od 5 let, které se připravují na nástup do prvního ročníku základní školy, případně předškolním dětem, které mají odloženou školní docházku.

Vzhledem ke složité epidemiologické situaci však nelze předvídat, jak se bude další osud kurzu vyvíjet. Tato aktivita je jasnou prioritou naší školy do následujících dnů, a proto Vás žádám, pokud budete chtít tento kurz absolvovat o vyplnění přihlášky ať je epidemická situace ve společnosti, jakkoli složitá. Pro nás je důležité získat přehled o počtu účastníků a kmenové mateřské škole.

Dovolte mi ještě dvě důležité informace. Kurz je bezplatný a není podmíněn nástupem Vašeho dítěte na naši školu. Tuto aktivitu, kterou povedou budoucí třídní učitelky prvních tříd spolu se speciální pedagožkou školy, chápeme jako službu pro Vaše děti, které se zde budou při povídání, cvičení, zpívání a malování seznamovat se školním prostředím a nenáročnou formou připravovat na vstup do základní školy. Děti si tak prohloubí nejen své dovednosti v oblasti zrakového či sluchového vnímání a paměti, ale i v oblasti předmatematických představ a komunikace. Vy rodiče pak získáte poznatky, jak se svým dítětem pracovat a dále ho rozvíjet, aby jeho start ve škole byl úspěšný.

Školní úspěšnost a zvládnutí role školáka závisí mimo jiné i na rozvoji v oblasti motoriky, senzomotorické koordinace, zrakového a sluchového vnímání, poznávacích schopností. Velice důležitá je také koncentrace pozornosti, správná výslovnost všech hlásek a zvládnutí vlastních emocí.

Smyslem celého kurzu je připravit děti v posledním roce předškolní docházky na radostný a bezproblémový vstup do základní školy.

Pokud máte zájem o nástup Vašeho dítěte do první třídy a máte v této složité době nějaké otázky ohledně konání zápisů sledujte prosím naše webové stránky, případně nás neváhejte telefonicky či mailem kontaktovat.

Přihláška je ke stažení ZDE:

Závaznou přihlášku lze obdržet na vrátnici školy (od 6. prosince 2021) každý den v době od 08.00 do 13.00 hodin.

Sledujte prosím naše webové stránky, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

PaedDr. Antonín Herrmann – ředitel školy

 

________________________________________________________________________________________________

 

Informační leták ke kurzu

závazná přihláška

Den otevřených dveří a zápisy

Zápis do 1. tříd

 

                                                                      PaedDr. Antonín Herrmann

ředitel školy