Výuka


odkazy na užitečné stránky:

NEZkreslená věda II (série 12 videí vytvořených Akademií věd)

BESIP – Výukové spoty dopravní výchovy pro žáky II. stupně

Khanova škola

Khan Academy         (návod založení dětského účtu v KhanAcademy jeho rodičem)

Quizlet

Učení online

Výukové materiály

Langevo (výuka jazyků)

WolframAlpha

On line cvičení

Scratch (programování pro děti)

DUM (digitální učební materiály)

Diktáty

Pravidla české pravopisu

e-matematika

Papírové modely geometrických těles

Testy z angličtiny