Školní psycholožka

Mgr. Petra Trpáková

KONTAKTY:

Telefon: 602 340 499

Mail: trpakovape@mzs.plzen-edu.cz

Schránka důvěry: je umístěna na stěně vrátnice u vchodu do školní družiny

Školní psycholožka bude poskytovat zejména tyto služby:

  • osobní rozvoj a podporu s cílem pomoci zvládat žákům zátěžové situace
  • chování žáka s cílem podpořit žádoucí chování
  • rozvoj sociálních kompetencí žáků s cílem posílit postavení ve skupině
  • práci s emocemi žáků
  • rozvoj učebních dovedností žáků s cílem předcházet školnímu neúspěchu
  • konzultace s rodiči
  • konzultace s pracovníky školy