Přírodopis

odkazy na výukové sady v Quizletu:

6. ročník

Měkkýši
Ostnokožci
Houby
Kroužkovci
Žahavci, ploštěnci, hlísti
Ostatní hmyz s proměnou dokonalou
Brouci
Motýli
Hmyz s proměnou nedokonalou
Pavoukovci, korýši
 

7. ročník

Obojživelníci, plazi
Dravci, sovy
Ptáci u vody
Lesní ptáci
Ptáci otevřené krajiny
Ryby
Jehličnaté stromy
Jarní byliny
Listnaté stromy
Jednoděložné rostliny
Dvouděložné rostliny
 

9. ročník

Odrůdy křemene
 

 

 

zde si můžete stáhnout nebo otevřít připravené prezentace

Obojživelníci 1
Poznávačka Obojživelníci a plazi
Poznávačka paryby a ryby
Poznávačka plazi A,B
Poznávačka ptáci u vody
Poznávačka Ptáci 2