Volba povolání

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            pátek 12. dubna 2024

      2.termín :           pondělí  15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:           úterý 16. dubna 2024

      2.termín:           středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           pondělí 29.dubna 2024

      2.termín:          úterý 30.dubna 2024

 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová
zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do
31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor
vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Další informace budou aktualizovány po zveřejnění MŠMT

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

 

Festival středních škol Posviť si na budoucnost se konal 13. – 14.10 2023.Naši žáci tuto akci navštívili v rámci výuky a měli možnost zhlédnout cca 30 středních škol, které se na této akci prezentovaly.

Atlas školství – Plzeňský kraj ……….. žáci dostali na ÚP

Čím budu? (PDF, 1,7MB) zasláno rodičům i žákům

Stručné informace k volbě střední školy (PDF, 124kB)

Dny otevřených dveří na středních školách (PDF, 215kB)

 

Předběžné informace: čeká se na schválení zákona a navazující vyhlášku. Informace nejsou tedy závazné.

– V 1. kole bude možnost si zvolit 3 školy.
– Podání přihlášky na SŠ – 3 možnosti

1) pravděpodobně nový formulář přihlášky na SŠ s hodnocením žáka za poslední 3 pololetí (možnost zvolit 3 SŠ) – vytiskne výchovný poradce ZŠ – rodič vyplní a doručí na SŠ

2) elektronická přihláška (přihlášení do systému přes bankovní identitu)

3) bez bankovní identity zadáním údajů do systému-rodič vytiskne a doručí na SŠ
– Nově – čestné prohlášení žáka – žák souhlasí s tím, že rodič za něj podá elektronickou přihlášku.
– Určení priority volby střední školy v systému bude závazné – přijetí žáka na SŠ bude pak probíhat podle určené priority
– Rodič k přihlášce naskenuje všechny přílohy – známky ze ZŠ, sdělení Pedagogicko-psychologické poradny, případné potvrzení od lékaře, diplomy, atd.
– Termín podání přihlášek bude do 20. 2. 2024.

SŠ s talentovou zkouškou

– Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou – 2 papírové přihlášky do 30. 11. 2023 – vytiskne výchovný poradce-rodič doručí přihlášku na SŠ

 – střední škola zapíše do nového systému-žák má tedy možnost zvolit celkem 5 škol (2 školy s talentovou zkouškou + 3 školy v řádném termínu)

– v systému následně rodič přepíše priority volby těchto pěti vybraných SŠ do 15. 3. 2024

SŠ – učební obory
– Učební obory budou žáky přijímat na základě známek ze ZŠ

– Pokud bude mít žák zájem jen o 1 maturitní obor, bude mít právo na 2 termíny jednotné zkoušky (M + Čj) – systém vygeneruje, na které škole žák jednotnou zkoušku vykoná a žáka obešle pozvánkou
– Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nebude vydávat-budou zveřejněny seznamy o přijetí či nepřijetí
– Jednotná přijímací zkouška by měla mít váhu 60% – SŠ si ale může sama určit kritéria přijetí – nutno sledovat weby SŠ (SŠ by měly zveřejňovat tyto informace na své webu v lednu 2024).

Zápisové lístky nebudou vydány.

Další informace budou aktualizovány !!!!

Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavkůPro školní rok 2023/2024 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější: