Volba povolání

 

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vás informovala o přijímacím řízení na střední školy a učiliště ve školním roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška , jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura  a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace  ve dvou termínech, je stanovena  v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

      1. termín:            pátek 12. dubna 2024

      2.termín :           pondělí  15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

      1.termín:           úterý 16. dubna 2024

      2.termín:           středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny

      1.termín:           pondělí 29.dubna 2024

      2.termín:          úterý 30.dubna 2024

 

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou,
do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol
skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě
oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová
zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona,
do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do
31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní
přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor
vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

 

 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2023/2024

 

Festival středních škol Posviť si na budoucnost se konal 13. – 14.10 2023.Naši žáci tuto akci navštívili v rámci výuky a měli možnost zhlédnout cca 30 středních škol, které se na této akci prezentovaly.

Atlas školství – Plzeňský kraj ……….. žáci dostali na ÚP

Čím budu? (PDF, 1,7MB) zasláno rodičům i žákům

Stručné informace k volbě střední školy (PDF, 124kB)

Dny otevřených dveří na středních školách (PDF, 215kB)

 

DIGITALIZACE PŘIJÍMAČEK NA SŠ

www.prihlaskynastredni.cz

V případě nejasností nebo obav z vyplňování přihlášek –  sobota 10.2.2024 – 9:00hod – Aula Masarykovy ZŠ.

Přítomni budou Ing.Brejchová, Mgr.Šmídová,Mgr.Sichingerová

 

 

Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavkůPro školní rok 2023/2024 budou vydány aktualizované specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

 

         Na následujícím portálu můžete formou testů zjistit, která střední škola by byla pro vás nejvhodnější: