Městský žákovský parlament – exkurze do vozovny Slovany

Dne 27. 2. 2024 od 13 h se uskutečnila prohlídka vozovny Slovany, která byla zorganizována speciálně pro zástupce MŽP.  Naši školu zde reprezentovala Mariana Melichar - na fotce uprostřed. Pokud ji ve škole potkáte, zeptejte se jí, co se jí z dvouhodinové důkladné prohlídky vozovny tramvají líbilo nejvíce. My - ostatní členové žákovského parlamentu - se těšíme, až vozovnu v červnu navštívíme a vše si na vlastní oči prohlédneme.  Podrobná zpráva ze stránek města Plzně zde: ...
Více informací

Bádejme ve sportu – účast zástupců školního parlamentu na soutěži v ZŠ Dobřany

Dne 23.1.2024 se tři zástupci školního parlamentu - sedmačka Anežka, osmák Honza a deváťák Kuba - zúčastnili soutěžního klání Bádejme ve sportu, které proběhlo na ZŠ Dobřany. Žákovský parlament se dlouhodobě snaží o spolupráci s dobřanskou základní školou, toto byla jedna ze společných akcí. Pod vedením pana učitele Maška si tým naší školy porovnal své badatelské dovednosti s týmy z dalších základních škol z Plzeňska. Žáci se dozvěděli spoustu nových sportovních informací a obsadili krásné třetí...
Více informací

Zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ

22. 9. 2023 od 7 hodin proběhlo zahajovací zasedání žákovského parlamentu MZŠ. Parlament se po prázdninách sešel téměř v plné síle - chyběla jen jedna zástupkyně třídy. Členové zvolili předsedu a místopředsedu parlamentu, zapisovatele a nakonec i zástupce do městského žákovského parlamentu, jehož první setkání proběhne za měsíc. 
Více informací

Exkurze školního žákovského parlamentu do arboreta Sofronka

Ve středu 7.6.2023 vyrazili zástupci žákovského parlamentu MZŠ na tradiční červnovou exkurzi. Tentokráte si vybrali za svůj cíle arboretum Sofronka. Zde se žákům hodinu a půl věnovali manželé Kaňákovi a ukázali jim celé arboretum: mnoho druhů borovic, naučnou stezku o včelstvu, výstavu rohů a parohů  a také oboru s daňky, které si žáci mohli nakrmit. Počasí bylo dobré a nálada výborná a všichni si exkurzi užili.
Více informací

Zasedání městského žákovského parlamentu jaro 2023

Po půl roce proběhlo další zasedání městského žákovského parlamentu. Ve čtvrtek 8. 6. 2023 se v sále Luďka Pika na plzeňské radnici sešli zástupci plzeňských škol a dvě hodiny neúnavně rokovali o různých důležitých tématech. Za naši školu byla přítomna žákyně 8.B Simona Zambová a pan učitel Michal Mašek. Debatu vedla náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucií Kantorovou a první poloviny zasedání se účastnil též plzeňský primátor Roman Zarzycký.
Více informací

Předsedkyně parlamentu Viki a její proslov při oslavách 100 let školy

Kromě příspěvku do školního almanachu se žákovský parlament MZŠ zapojil do oslav 100 let školy také řečnickým vystoupením jeho předsedkyně Viktorie Jůzové. Příspěvek přednesla jak při oslavě pro žáky 2.2., tak i při oficiální oslavě 3.2. Jeho obsahem byl právě příspěvek zveřejněný ve školním almanachu, který obsahoval přání členů parlamentu škole do dalšího sta let. Vivat! Vivat! Vivat!
Více informací

Profil ideálního absolventa MZŠ

Žákovský parlament MZŠ byl letos požádán panem ředitelem o vytvoření profilu ideálního žáka naší školy. Výsledek můžete posoudit zde: Profil ideálního absolventa MZŠ Ideální žák Masarykovy základní školy v Plzni je slušně vychovaný. Vždycky ví, o čem mluví a co říká. Ovládá pravidla etikety a umí pozdravit učitele i mimo školu. Jde mu práce hlavou i rukama, rozumí si s roboty, umí využít své znalosti ve všech oblastech lidské práce. Je čistotný, spolehlivý a odpovědný za s...
Více informací

Co přejí zástupci žákovského parlamentu MZŠ škole do další stovky let?

Jedním z hlavních úkolů pro žákovský parlament MZŠ byl letos příspěvek do školního almanachu, který by obsahoval přání členů parlamentu škole do dalšího sta let. Po dlouhých debatách jsme došli k podobě, která byla otištěna v úvodu almanachu hned za předmluvou z pera pana zástupce. Můžete zde najít text v neupravené podobě – přesně tak, jak jsme ho v parlamentu vymysleli a schválili. Stojí tam: Co přejí zástupci žákovského parlamentu MZŠ škole do další stovky ...
Více informací

Zasedání městského žákovského parlamentu

Po odmlce, která byla způsobena pandemií, se opět rozbíhá práce městského žákovského parlamentu. V úterý 22. 11. 2022 se v sále Luďka Pika na plzeňské radnici sešli zástupci plzeňských škol a hodinu a půl neúnavně rokovali o různých důležitých tématech. Za naši školu byla přítomna žákyně 8.B Simona Zambová a pan učitel Michal Mašek. Na přiložených fotkách vidíme Simonu při debatě s náměstkyní primátora pro oblast školství a cestovního ruchu Lucií Kantorovou a při zasedání. Oficiální článek o prů...
Více informací

První letošní zasedání školního parlamentu

Dne 3. října se uskutečnila první schůzka žákovského parlamentu naší školy a byla tímto zahájena nová sezóna, ve které naše parlamentáře čeká mnoho práce. Jeden z prvních větších úkolů je zorganizování sbírky pro psí útulek a čeká je také propagace halloweenského dne, aby si po dvou měsících tvrdé práce žáci také trochu odpočinuli a pobavili se :-)  
Více informací