Informace

Kdo jsme (co je to žákovský parlament)
Jsme parta žáků z 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku naší školy, říkáme si „žákovský parlament“ a protože chceme, aby se všem ve škole líbilo a dařilo, nechali jsme se do něj zvolit svými spolužáky a společně něco pro to děláme.

Co děláme (hlavní činnosti žákovského parlamentu)
Scházíme se pravidelně na svých zasedáních a pracovních schůzkách, kde se zabýváme všemi požadavky a názory našich spolužáků na otázky týkající se každodenního školního života, jejich nápady a náměty, kterými chtějí zlepšovat školu jako takovou, kterými si chtějí zpříjemnit každodenní pobyt ve škole, kterými si chtějí zpestřit vyučování. Zabýváme se za ně i takovými věcmi, které je trápí, které jsou jim nepříjemné, stydí se o nich mluvit a chtěli by je nějak vyřešit. Vyjednáváním s panem ředitelem a dalšími pracovníky školy usilujeme, je-li to možné, o naplánování jejich uskutečnění. O výsledcích potom naše spolužáky, naše učitele, naše rodiče i ostatní veřejnost informujeme osobně, prostřednictvím třídních nástěnek, prostřednictvím naší velké nástěnky a prostřednictvím školního webu. Z každé naší schůzky vzniká veřejně dostupný zápis.

O co usilujeme (cíl žákovského parlamentu)
Na naší škole je spousta věcí, které jsou v naprostém pořádku a nikdo si jich proto zpravidla ani nevšimne. Jsou zde však i věci, se kterými lze něco dělat, které jsme schopni řešit a vyřešit sami, jsou zde věci, které nelze řešit bez našich učitelů a pana ředitele a jsou zde i takové věci, které řešit nelze. My děláme vše pro to, abychom vždy získali odpověď na naše společné nápady, připomínky, náměty i stížnosti, abychom nezůstali bez odpovědi. Zkrátka se tu chceme po všech stránkách cítit dobře. Aby nám šlo učení, abychom měli kolem sebe bezva spolužáky a chodili rádi do školy, jejíž interiér jsme si podle svých představ zařídili a vybavili.

Jak to děláme (jakými zásadami a pravidly se žákovský parlament řídí)
Pracujeme jako tým, při řešení čehokoliv raději spolupracujeme, než abychom si překáželi. Proto se při svém jednání, vystupování a práci řídíme běžnými zásadami a pravidly. Neděláme všichni všechno, ale každý z nás to, co a jak umí nejlépe, nebo to, co a jak by chtěl umět lépe. Společně tedy tak, že „TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ“. Občas nám něco nejde a tak si rádi vyslechneme a někdy i dokonce poslechneme dobře míněné rady našich poradců z řad učitelů.

Co ještě děláme (další činnosti žákovského parlamentu)
Nejen samou prací živ je člověk, jak nám naši poradci připomínají moudra našich babiček, a tak si pro zpestření našich schůzek vymýšlíme různé hry a zábavy. Smích je prý koření života, a my žijeme rádi a smysluplně. Tak si i pro ostatní spolužáky tu a tam vymyslíme a uspořádáme nějakou tu zábavu a akci, abychom si takové hezké chvíle, úspěchy a chvíle slávy mohli i později připomenout na pořizovaných fotkách a videích.