Informace o stravování

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NEPŘIJÍMÁME NOVÉ STRÁVNÍKY Z ULICE (CIZÍ STRÁVNÍKY) 

PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MASARYKOVY ZŠ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI

TELEFON+ZÁZNAMNÍK   378 028 690

 nebo písemně na KupcovaAl@mzs.plzen-edu.cz

_____________________________________________________________________

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY PLATNÉ OD 3.KVĚTNA 2021

PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY PRO ŽÁKY v týdnu  od 3.5. – 7.5., a 17.- 21.5.       + 31.5., kteří jsou na prezenčním vyučování : 3.AB, 4.B, 5.AB, 6.AB, 7.AB

PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY PRO ŽÁKY v týdnu od 10.5. – 14.5. a 24.5. a 28.5., kteří jsou na prezenčním vyučování : 1.AB, 2.AB, 4.A, 8.AB, 9.AB

Všichni strávníci, kteří mají na stravném přeplatek, budou mít obědy automaticky přihlášeny. (ostatní si musí obědy zaplatit a přihlásit alespoň 24 hod. předem)

 Pokud se nebudete chtít stravovat, je nutné obědy odhlásit vždy

 24 hod. předem.

 

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SI CHODILI PRO OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ, JSOU I NADÁLE PŘIHLÁŠENI.

 

VÝDEJ OBĚDŮ :

pro cizí strávníky od 11,30 hod. – 11,45 hod.

pro žáky                od 11,45 hod.  – 12,30 hod.

 


 

 

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 12.4.2021

Žáci ze tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.A                                                           

MAJÍ OBĚDY PŘIHLÁŠENY od 12.-16.4. a 26.- 30.4.2021

Žáci ze tříd 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B

MAJÍ OBĚDY PŘIHLÁŠENY od 19.4. – 23.4. 2021

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ PLATÍ INKASEM NEBO MAJÍ PŘEPLATEK STRAVNÉHO, BUDOU MÍT OBĚDY AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENY. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDOU CHTÍT OBĚDY ODEBÍRAT, JE NUTNÉ STRAVU ODHLÁSIT.

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ ODEBÍRALI STRAVU PŘI DISTANČNÍ VÝUCE JI MAJÍ I NADÁLE PŘIHLÁŠENOU.

 

Žádáme všechny strávníky o dodržování těchto časů pro odběr obědů do jidlonosičů:

cizí strávníci 11.30 – 11.45 hod.,

žáci 1. stupně 12.00 – 12.45 hod.,

 žáci 2. stupně 13.00 – 13.30hod.

Žádáme všechny strávníky, aby dodržovali protiepidemická opatření, tj. ochranu nosu a úst respirátorem, provedení dezinfekce rukou při příchodu do školní jídelny a dodržování minimálně 2metrových rozestupů při čekání na výdej oběda.

 


ÚŘEDNÍ  HODINY  KANCELÁŘE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

od 7,00hod. do 8,00hod.

od 11,30 hod. – 14,00 hod. (pouze ve dny, kdy se vybírá  stravné)

Stravné se platí prostřednictvím sporožirových účtů, bankovních účtů (INKASEM) a v hotovosti

(na výběr plateb v hotovosti jsou vždy určeny dva dny v měsíci)

Před začátkem stravování /platí pro nové strávníky/ je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny a odevzdat ji nejpozději do konce měsíce června.

V posledním prázdninovém týdnu bude na webových stránkách školy informace o tom, kdy se bude vybírat stravné na měsíc září. Můžete se též informovat na telefonním čísle   378 028 690

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI:

Rodiče odhlásí obědy ( telefonicky na čísle 378 028 690) /mimo provozní dobu funguje telefonní záznamník/ ,osobně  nebo emailem do 14,00hod. na  den následující) u vedoucí školní jídelny . Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné prodloužení nemoci opět některým z výše uvedených způsobů nahlásit. Všechny takto odhlášené obědy vedoucí školní jídelny odhlásí v počítači – kreditní kartu není nutno odevzdávat. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je nutno obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Odhlášky provedené na telefonní záznamník musí obsahovat: jméno a příjmení strávníka, třídu a dny , které chce volající odhlásit. Datum odhlášky musí být vždy konkrétní OD – DO, jinak nemůže být odhláška přijata.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:

–     studenti gymnázia mají obědy přihlášeny až od druhého dne nového školního roku

  • každý strávník platící účtem je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků, pokud není nejpozději 24 hodin předem odhlášen
  • první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11,30 hod. do 12 hod., další dny je NUTNÉ oběd odhlásit
  • v době prázdnin a ředitelského volna mají strávníci oběd automaticky odhlášen
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje
  • RODIČE, prosíme dbejte na to, aby děti řádně nosily kreditní kartu, která opravňuje k odebrání oběda
  • pokud strávník kreditní kartu ztratí, je nutné co nejdříve u vedoucí školní jídelny zakoupit kartu novou, protože ztracená kreditní karta může být zneužita

       je možné používat rovněž plzeňskou kartu, kterou si musí strávník přihlásit  u vedoucí ŠJ

 

      VÝDEJ OBĚDŮ PONDĚLÍ – PÁTEK    od 11,30 hod. do 14 hod.

cena za jeden oběd :

  1. strávníci 7 – 10 let  29,- Kč
  2. strávníci 11 – 14 let  31,- Kč
  3. strávníci 15 let a výše   33,- Kč

 stravovací ČIP                       10,- Kč 

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku

podle bodů 1 až 3. (začátek školního roku 1.září konec školního roku 31.srpna)

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠJ