Informace o stravování

INFORMACE  O  STRAVOVÁNÍ 

INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2023

KANCELÁŘ ŠJ JE OTEVŘENA :

28.8.2023   od 8 hod. do 14 hod.

29.8.2023   od 8 hod. do 14 hod.

30.8.2023   od 8 hod. do 14 hod.

31.8.2023   od 8 hod. do 14 hod.

1.9.2023     od 8 hod. do  13 hod.

platba pro strávníky od 6 – 10 let na měsíc září -646,-Kč  (á 34,-Kč)

platba pro strávníky od 11-14 let na měsíc září 684,-Kč (á 36,-Kč)

platba pro strávníky od 15 let na měsíc září – 722,-Kč (á 38,-Kč )   

cizí strávníci na měsíc září   1.577,-Kč  (á 83,-)

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ PLATÍ STRAVNÉ INKASEM Z BANKOVNÍHO ÚČTU, MAJÍ OBĚDY OD 1.9.2022 AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENY

VÝDEJ OBĚDŮ 4.září 2023 od 10hod. – 12hod.

 


PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY MASARYKOVY ZŠ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ V PLZNI

TELEFON+ZÁZNAMNÍK   378 028 690

 E-mail: KupcovaAl@mzs.plzen-edu.cz

ČÍSLO ÚČTU 15936311 KÓD BANKY 0100

 

ÚŘEDNÍ  HODINY  KANCELÁŘE VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY POUZE VE DNECH ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ

od 7,00hod. do 8,00hod.

od 11,30 hod. do 14,00 hod. (pouze ve dny, kdy se vybírá  stravné)

Stravné se platí prostřednictvím  bankovních účtů – INKASEM(souhlas k inkasu je třeba zadat do 15.srpna, platba na září se provádí kolem 20.srpna)  

Na výběr plateb v HOTOVOSTI jsou vždy určeny dva dny ke konci  měsíce, informaci o tomto placení najdete vždy na nástěnce ŠJ nebo na webových stránkách školy.

Před začátkem stravování /platí pro nové strávníky/ je nutné vyplnit přihlášku, která je k dispozici u vedoucí školní jídelny a odevzdat ji nejpozději do 30. června  a zakoupit čip na stravování nebo přihlásit Plzeňskou kartu.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V DOBĚ NEMOCI:

Rodiče odhlásí obědy ( telefonicky na čísle 378 028 690) /mimo provozní dobu funguje telefonní záznamník/ ,osobně  nebo emailem do 14,00hod. na  den následující) u vedoucí školní jídelny . Pokud se nemoc prodlouží oproti rodiči původně nahlášenému datu, je nutné prodloužení nemoci opět některým z výše uvedených způsobů nahlásit. Všechny takto odhlášené obědy vedoucí školní jídelny odhlásí v počítači – stravovací doklad není nutno odevzdávat. Pokud je dítě dlouhodobě nemocné, je nutno obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.

Provedené odhlášky musí obsahovat: jméno a příjmení strávníka, třídu a dny , které chcete  odhlásit. Datum odhlášky musí mít vždy konkrétní datum OD – DO, jinak nemůže být odhláška přijata.

DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ:

  • studenti gymnázia mají obědy přihlášeny až od druhého dne nového školního roku
  • každý strávník platící účtem je od prvního dne v měsíci počítán do stavu strávníků, pokud není nejpozději 24 hodin předem odhlášen
  • první den nemoci mají rodiče možnost vyzvednutí oběda do vlastních nádob od 11,30 hod. do 12 hod., další dny je NUTNÉ oběd odhlásit (Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování)
  • v době prázdnin a ředitelského volna mají strávníci oběd automaticky odhlášen
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje

      

      VÝDEJ OBĚDŮ PONDĚLÍ – PÁTEK    od 11,30 hod. do 14 hod

 

cena za jeden oběd :

1, strávníci   7 – 10 let              34,- Kč

  1. strávníci 11 – 14 let        36,- Kč
  2. strávníci 15 let a výše    38,- Kč

Cizí strávníci                             83,- Kč

 stravovací ČIP                         13,- Kč

 

UPOZORŇUJEME STRÁVNÍKY, ŽE Z DŮVODU STÁLE SE ZDRAŽUJÍCÍCH POTRAVIN SE MŮŽE CENA STRAVNÉHO KDYKOLI ZMĚNIT.

do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku

podle bodů 1 až 3. (začátek školního roku 1.září konec školního roku 31.srpna)

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PROVOZNÍ ŘÁD