Návštěva Hudební a internetové knihovny na Slovanech

Odpoledne 5. května se naši žáci z pátého oddělení zúčastnili zajímavé besedy o bezpečném používání internetu. Seznámili se tak s možnými riziky, která se mohou skrývat za banálními situacemi ve virtuálním prostředí. Žáci se hojně zapojovali do volné diskuse se svými zkušenostmi a zážitky.
Více informací

Čarodějná cesta za 12 kouzelnými lektvary

V pátek 28. dubna jsme bohužel s ohledem na počasí museli společnou akci přesunout do tělocvičny školy, přesto jsme si odpoledne užili s humorem a notnou dávkou soutěživosti. Uniknout čarodějnicím a získat speciální ingredience na kouzelné lektvary byl sice nelehký úkol, ale všichni žáci i dospělí jej zvládli s nadšením a na výbornou. 
Více informací

Dopravně-bezpečnostní soutěž

V pátek 21. dubna odpoledne jsme si na hřišti Sokola prověřili naše znalosti i zkušenosti z oblasti bezpečnosti, dopravních předpisů a první pomoci . Naši žáci ve dvojicích procházeli šesti stanovišti, na kterých si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, orientaci poslepu, znalosti dopravních značek a správného vybavení kola, kvízy, rébusy s dopravními prostředky a základy PP.  
Více informací

Apriliáda aneb Den naruby

V pátek 31. března jsme si již o den dříve užili trochu aprílových legrácek spolu s dalšími aktivitami v rámci Dne naruby.  Pozdravy i jména pozpátku, naruby oblečení, kresba obrázků bílou pastelkou na černý papír, polévka se jedla vidličkou, popletené obrázky zvířat a mnoho obrácených soutěží nás často velmi zmátlo, ale odměnou nám byla radost a smích.  
Více informací

Sovičky a Beránci v knihovně

Odpolední středy 8.3. a 15. 3. 2023 jsme s našimi prvňáčky a druháky věnovali návštěvě Knihovny města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Čechy, Morava a Slezsko aneb hrajeme si a poznáváme se lvíčkem". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny , pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy,  pověst o hoře Říp.  Po četbě  nastalo povídání o českých státních symbo...
Více informací

Městská policie Plzeň v ŠD

Příjemné pondělní odpoledne 13. března jsme strávili na besedě s paní policistkou na téma bezpečnost na ulici.  Žáci se dozvěděli také mnoho podnětného z práce Městské policie a vše bylo doprovázeno ukázkami na interaktivní tabuli. V průběhu celého povídání se žáci aktivně zapojovali do diskuse a sami vyprávěli o svých zážitcích.
Více informací

Maškarní bál

V pátek 24. února jsme se sešli v tělocvičně naší školy na každoročně nejvíce očekávanou a oblíbenou akci Maškarní bál. Hravé odpoledne plné tance, soutěží a hudby jsme si všichni s nadšením užili a zpestřili si tak náš odpolední program, při kterém jsme se mohli setkat se všemi žáky naší školní družiny.    
Více informací

7. ročník Děti dětem

V letošním školním roce 2022/2023 jsme charitativní sbírku DĚTI DĚTEM ve spolupráci s FN Plzeň zaměřili na výtvarné, školní potřeby a oblečení pro malé pacienty. Vybrané pomůcky a oděvy si v naší škole 7. února osobně převzala paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Poděkování patří všem žákům naší školy a zejména jejich zákonným zástupcům, kteří do sbírky přispěli a každoročně přispívají. Velmi si toho zejména v současné nelehké době vážíme. DĚKUJEME  &nb...
Více informací

Družinošou

Pondělní odpoledne 6. února se neslo ve znamení zpěvu a emocí. V naší tělocvičně nám 13 jednotlivců a 17 dvojic předvedlo své úžasné pěvecké výkony při každoroční soutěži, při které každý účinkující předvedl svůj talent spolu s humorem a "šoumenstvím". Vystoupení bylo pro nás ostatní posluchače o to záživnější, že se zpívalo s mikrofony, což bylo pro některé zpěváčky úplně prvním setkáním s touto formou zpěvu.
Více informací