Bramboriáda

Týden od 16. listopadu jsme věnovali bramborám, ze kterých jsme tvořili různé postavičky, razítka a s nimi tiskali sovičky, kouzelné ubrousky, a také jsme si povídali o historii a tradici brambor v naší zemi. I letos proběhla soutěž v rámci celé družiny o nejoriginálnější kresbu "pana Brambůrka či paní Brambůrkové". Své znalosti jsme si ověřili v bramborovém kvízu a celý týden vyvrcholil netradičními soutěžemi s bramborou (bramborový kroket, hod bramborou do koše, putování s bramborou, bramborov...
Více informací

Rozloučení se školním rokem 2022/2023 a vyhlášení „Plechovkované“

Odpoledne 27. června jsme se naposledy společně všichni sešli v dominikánské zahradě, abychom se rozloučili před prázdninami a také vyhlásili naši celoroční "Plechovkovanou".  Ta letošní byla velmi úspěšná, protože jsme sesbírali 66. 656 kusů plechovek. Za účast v této akci všem žákům a především jejich rodičům velmi děkujeme.
Více informací

Beránci zazpívali panu starostovi

Naši Beránci 16. června zazpívali na setkání zastupitelstva Městského obvodu Plzeň - Slovany v KD Šeříkovka. Jednu z písní věnovali přímo panu starostovi Ing. Lumíru Aschenbrenerovi, který je ve své funkci již 25 let. Píseň s příznačným názvem "Starosta optimista" jej velmi dojala a žáci sklidili velké poděkování.
Více informací

Netradiční sportování v ŠD

Netradičně si zasportovat a užít si odpoledne plné zábavy za krásného počasí se nám podařilo 31. května na hřišti Sokola. Účastníci se ve dvojicích s nadšením vrhli do plnění opravdu netradičních sportovních aktivit, a tak zjistili, co znamená taková „hopsálkovaná, klaunovaná, síťovaná, plechovkovaná, padákovaná, rybičkovaná, chůdovaná či tlapkovaná“. Splnění úkolů a mít kartičku s osmi razítky znamenalo pro všechny žáky získání titulu „sportovec šikula ŠD 2022/2023“.
Více informací

Návštěva Hudební a internetové knihovny na Slovanech

Odpoledne 5. května se naši žáci z pátého oddělení zúčastnili zajímavé besedy o bezpečném používání internetu. Seznámili se tak s možnými riziky, která se mohou skrývat za banálními situacemi ve virtuálním prostředí. Žáci se hojně zapojovali do volné diskuse se svými zkušenostmi a zážitky.
Více informací

Čarodějná cesta za 12 kouzelnými lektvary

V pátek 28. dubna jsme bohužel s ohledem na počasí museli společnou akci přesunout do tělocvičny školy, přesto jsme si odpoledne užili s humorem a notnou dávkou soutěživosti. Uniknout čarodějnicím a získat speciální ingredience na kouzelné lektvary byl sice nelehký úkol, ale všichni žáci i dospělí jej zvládli s nadšením a na výbornou. 
Více informací

Dopravně-bezpečnostní soutěž

V pátek 21. dubna odpoledne jsme si na hřišti Sokola prověřili naše znalosti i zkušenosti z oblasti bezpečnosti, dopravních předpisů a první pomoci . Naši žáci ve dvojicích procházeli šesti stanovišti, na kterých si vyzkoušeli jízdu zručnosti na koloběžce, orientaci poslepu, znalosti dopravních značek a správného vybavení kola, kvízy, rébusy s dopravními prostředky a základy PP.  
Více informací

Apriliáda aneb Den naruby

V pátek 31. března jsme si již o den dříve užili trochu aprílových legrácek spolu s dalšími aktivitami v rámci Dne naruby.  Pozdravy i jména pozpátku, naruby oblečení, kresba obrázků bílou pastelkou na černý papír, polévka se jedla vidličkou, popletené obrázky zvířat a mnoho obrácených soutěží nás často velmi zmátlo, ale odměnou nám byla radost a smích.  
Více informací