Den otevřené zahrady v 51. MŠ

Sbor Beránci zahájil svými pohádkovými písničkami akci Den otevřené zahrady, kterou pořádala 51. MŠ. Žáci naší ŠD i žáci z 1. stupně se podíleli svými úžasnými obrázky z pohádek na výzdobě.  V rámci odpoledního programu jsme mohli zavítat do říše pohádek a vyzkoušet si mnoho báječných pohádkových aktivit.
Více informací

Návštěva Hudební a internetové knihovny

V pátek odpoledne 5. dubna se naši žáci z oddělení Lištiček zúčastnili zajímavé besedy o bezpečném používání internetu. Seznámili se tak s možnými riziky, která se mohou skrývat za banálními situacemi ve virtuálním prostředí. Žáci se hojně zapojovali do volné diskuse se svými zkušenostmi a zážitky.  
Více informací

Apriliáda aneb Den naruby

V úterý 2. dubna jsme si o den déle užívali trochu aprílových legrácek spolu s dalšími aktivitami v rámci Dne naruby.  Pozdravy i jména pozpátku, naruby oblečení, kresba obrázků bílou pastelkou na černý papír, popletené obrázky zvířat, luštění záhadných tajenek, labyrintů i mnoho dalších obrácených soutěží nás často velmi zmátlo, ale odměnou nám byla radost a smích.      
Více informací

Sovičky a Beránci na návštěvě knihovny

Odpoledne ve středu 6.3. a 13. 3.  jsme s našimi prvňáčky a druháky navštívili Knihovnu města Plzně v Táborské ulici, kde pro nás měli připravený program vztahující se k tématu našeho celoročního plánu, "Putování pohádkovou říší aneb cesta do fantazie". Nejprve paní knihovnice seznámila žáky s provozním řádem knihovny, pravidly půjčování knih a poté jim přečetla úryvek z vybrané knihy Kniholap.  Po četbě  nastalo povídání se žáky a  na ně navazovalo hledání částí obrázků v pr...
Více informací

Máme rádi jídlo

V průběhu měsíce února jsme se zapojili do projektu "Máme rádi jídlo", náš program byl věnován tématu gastronomie. Tento projekt probíhá ve všech plzeňských základních školách s cílem naučit žáky neplýtvat jídlem a minimalizovat prostředky na likvidaci gastro-odpadu školních jídelen. Různorodé aktivity byly realizovány v rámci jednotlivých oddělení nebo při společných celodružinových setkáních. Žáci vytvářeli své vlastní jídelníčky z nejoblíbenějších jídel a kreslili tematické obrázky, kterými j...
Více informací

Beseda s Městskou policií Plzeň

Naši nejmenší žáci se v úterý 13. února odpoledne zúčastnili besedy se zástupkyní Městské policie Plzeň z oblasti prevence, kde se dozvěděli mnoho nových informaci o práci strážníků, a také jak se bezpečně pohybovat při cestě do školy a v jejím okolí. Na závěr všichni hojně diskutovali, kladli otázky či sdělovali své zážitky.    
Více informací

Družinošou

Při pondělním odpoledni 29. ledna byla tělocvična plná diváků, kteří přišli podpořit své kamarády či spolužáky v každoroční pěvecké soutěži. I letos nám předvedlo své úžasné pěvecké výkony spolu s patřičným šoumenstvím 20 jednotlivců a 8 dvojic. Vystoupení byla plná emocí, trémy a hlavně burácejícího potlesku, který si všichni vysloužili za svůj talent i odvahu.
Více informací

8. ročník Děti dětem

Letošní charitativní sbírku DĚTI DĚTEM ve spolupráci s FN Plzeň jsme zaměřili na hračky, stavebnice a různé skládačky pro malé pacienty. Vybrané hračky si v naší škole 24. ledna osobně převzala paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA. Poděkování patří všem žákům naší školy a zejména jejich zákonným zástupcům, kteří do sbírky přispěli a každoročně přispívají. Velmi si toho zejména v současné nelehké době vážíme. DĚKUJEME 
Více informací