Charakteristika

Historie školy

Masarykova základní škola je škola s dlouholetou tradicí. Již 100 let plní škola svou výchovnou a vzdělávací funkci. U položení základního kamene 2. října 1921 byl osobně přítomen T. G. Masaryk, který již v červnu téhož roku vyhověl žádosti obce, aby škola mohla nést jeho jméno.

základní kámen
základní kámen

Budova Masarykovy základní školy byla postavena v letech 1921 – 1923 podle návrhu Ing. arch. Hanuše Zápala, patrně nejvýznamnějšího plzeňského architekta I. poloviny 20. století. Krásná sousoší na hlavních vstupních portálech jsou dílem vynikajícího akademického sochaře O. Waltra. Vstupní halu zdobí busta prezidenta T.G. Masaryka, jehož odkaz mají pedagogové školy při výchově a vzdělávání na mysli:

   

  Masaryk 

    „Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu.“ T. G. M.

 

 

Školní budova, původně rozdělena na chlapeckou část a dívčí, jen nepatrně změnila svoji vnější podobu, avšak svým vnitřním vybavením a potřebnými úpravami se stala školou moderního typu.

Budova Masarykovy ZŠ je první školní budovou postavenou v Plzni na náklady obce po vzniku Československé republiky a byla pro své architektonické kvality zařazena v roce 2003 mezi nemovité kulturní památky.

Výuka na škole byla zahájena 1. února 1923.

 


 

Současnost

Masarykova ZŠ je plně organizovanou základní školou.

V historické budově je umístěna také školní družina a školní jídelna. Školní družina má kapacitu 150 žáků.

Školní jídelna – ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci naší školy a dále žáci a zaměstnanci gymnázia z Mikulášského náměstí

Školský obvod a charakteristika žáků       

školu navštěvují především žáci školského obvodu Plzeň – 2,  které tvoří území městského obvodu Plzeň – 2 Slovany (katastrální území  Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně a Plzeň 2)

Materiálně-technické zázemí

pro zajištění provozu a výuky má škola kromě kmenových učeben k dispozici tyto prostory:

5 oddělení ŠD, školní dílnu, školní výukovou zahradu, školní kuchyňku, keramickou pec, 2 počítačové učebny, tělocvičnu, 2 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 žákovské knihovny, školní jídelnu,

Všechny kmenové učebny jsou vybaveny učitelským PC a další výukovou technikou – interaktivními tabulemi případně dataprojektory.

Pro výuku tělesné výchovy využíváme – vlastní tělocvičnu, tělocvičnu TJ Sokol Plzeň V, městskou sportovní halu. Pro školní družinu a venkovní sportovní aktivity využíváme hřiště v areálu klášterní zahrady a hřiště TJ Sokol Plzeň V.

Technické a provozní vybavení pro vyučování

Vybavení školy pro výuku je na standardní úrovni. Vzhledem k tomu, že v rámci Plzně patří naše škola ke vzorovým školám pro výuku robotiky, je vybavena nadstandardně robotickými stavebnicemi a roboty pro I. i II. stupeň, žáci se seznamují i s 3D tiskem prostřednictvím pěti 3D tiskáren. Samozřejmostí je pokrytí celé školy wi-fi signálem a využívání tabletů iPad při výuce.

Průběžně škola dle finančních možností modernizuje vybavení školních tříd žákovským nábytkem

Učební pomůcky jsou průběžně obměňovány. postupně vybavujeme žákovské knihovny novými knihami.