7. ročník

odkaz na náš kanál na Youtube

CELÁ ČÍSLA

čísla navzájem opačná – test

Kružnice trojúhelníku vepsaná  Kružnice trojúhelníku opsaná  
 
Rozšiřování a krácení zlomků    
 
 
Sčítání zlomků    
 Násobení, dělení zlomků, složené zlomky    
 
     
 Jednoduché rovnice    
     
 Dělitelnost    
   
 Poměr    
   
 Trojčlenka    
   
Řešené příklady z učebnice