Změny ve školním stravování

V letošním školním roce jsme jistě všichni zaznamenali, že se zařízení pro školní stravování snaží uplatňovat pravidla Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši (dále jen „ND“), viz http://www.zdravaskolnijidelna.cz/nutricni-doporuceni, které je vytvořeno v souladu s výživovými normami stanovenými přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpochyby se nejlépe dodržuje spotřební koš tam, kde se vaří pouze jeden druh jídla.

Ve školních jídelnách se snaží dětem nové pokrmy vhodně nabízet a motivovat je k ochutnání. Děti logicky přebírají chuťové preference ze své rodiny (od rodičů, sourozenců nebo prarodičů), a to nejen z důvodu, že pokrmy připravované v jejich rodině jsou jim chuťově známé.

Děti, které jsou z domova zvyklé na zcela odlišnou stravu, budou mít samozřejmě více potíží zvyknout si na školní stravu. Když si Vaše dítě stěžuje, že mu oběd nechutná, bylo by dobré promluvit si s ním, co mu přesně nechutnalo. Pokud mu jídlo připadalo např. málo slané nebo kořeněné nebo zda je to proto, že měl k obědu jídlo, na které není zvyklé. K tomu, aby dítě přijalo potravinu za svou, ji potřebuje podle výzkumů přibližně 9 – 10x ochutnat. Děti si nejsnáze oblíbí potraviny, které si vědomě i podvědomě spojují s příjemnými pocity.

Z průzkumů školních jídelen, které jídlo mají oblíbené, u mladších dětí vyplynulo (s vyplňováním dotazníků pomáhali rodiče), např. smažený řízek s bramborovou kaší, špagety, palačinky, lívance, rajská omáčka, svíčková s knedlíkem, smažený sýr, karbanátky, buchtičky s krémem apod., u starších dětí byla oblíbená jídla např. pizza, kebab, hamburger, smažené řízky, hranolky atd., což nemá s doporučenými jídly zdravé výživy, jak vidno, moc společného. Zařízení školního stravování je povinno řídit se výše zmíněnou vyhláškou a tudíž není možné a jistě ani žádoucí, aby sloužilo jako stánek s rychlým občerstvením.

Zařízení školního stravování jsou pravidelně kontrolovány orgány ochrany veřejného zdraví, které sledují spotřebu soli. Podrobnosti lze nalézt na www.mene-solit.cz, www.mzcr.cz nebo www.szu.cz.

Pro účinnou motivaci je potřebná spolupráce a komunikace pedagogických pracovníků, zaměstnanců školního stravování a rodičů. Pokud budete mít jakékoliv přání, podněty a požadavky doporučujeme Vám je řešit přímo s vedoucí školní jídelny, která se jimi bude zabývat a využívat k rozvoji a zvyšování kvality školního stravování. Snahou by mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro výsledný efekt, tj. optimálně nasycené a spokojené děti.