Adaptační kurz třídy 6. A

Ve čtvrtek 15. září měla svůj adaptační kurz také třída 6. A. I tady totiž vznikl kolektiv zcela nový, z bývalých páťáků a dětí, které do Masarykovy základní školy přišly nově. Stmelovací hry probíhaly ve školní zahradě a akci přálo krásné, stále ještě letní počasí. Kurz vedla paní Martina Vlčková z PPP. Žáci se snažili společně zapojit do rozmanitých her, spolupráce se někdy vydařila, jindy ne. Celé dopoledne si ale všichni užili, v závěru si navíc děti dopřály třídní piknik s občerstvením, které si předem nachystali doma se svými rodiči.