Adaptační výlety 6.B

Ve dnech 5. a 6. září proběhly dva adaptační výlety letošní 6.B ke Kamennému rybníku. V areálu volejbalových hřišť žáci strávili pod dohledem pana třídního učitele Michala Maška a paní asistentky Hany Černé dva téměř letní dny, než začne opravdická výuka na druhém stupni.

V pondělí jsme se zaměřili na aktivity, které měly žáky trochu sblížit, měly jim umožnit dozvědět se o sobě nové informace a také je seznámit s nově příchozími spolužáky. Pro tyto nové spolužáky to byla naopak zajímavá možnost k nahlédnutí do třídního kolektivu, který je pro ně zcela neznámý. Řádně se jim představil i pan třídní učitel a paní asistentka.

V úterý byly aktivity cíleny na posílení spolupráce mezi žáky, probíhaly různé skupinové hry, z nichž některé už byly akčnější a fyzicky náročnější. Nakonec si žáci udělali menší procházku, jejíž součástí byla i stopovačka a u kolomazné pece našli poklad. Všechny tři nádoby se sladkostmi byly rychle rozděleny a žáci se vydali nazpátek ke škole.

Podle závěrečného zhodnocení žáků se jim všem na adaptačních výletech líbilo a chtěli by podobné „terénní vyučování“ co nejdříve zopakovat.