Aktuální informace k provozu školy

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci si Vás dovolujeme touto formou informovat o následujících skutečnostech:

 

  1. Aktiv plánovaný na čtvrtek 11.11.2021 se ruší.

Informace k prospěchu a vzdělávání žáků obdržíte mailem od třídních učitelů, čtvrtletní výpis známek přinesou žáci ve čtvrtek fyzicky domů a v pátek s Vaším podpisem vrátí do školy. V případě nutnosti máte možnost dohodnout s konkrétním vyučujícím individuální schůzku.

 

  1. Až na další se zakazuje pohyb cizích osob v budově, veškeré vyzvedávání žáků proběhne přes vrátnici, domluvené schůzky budou řešeny v hovorně. Respektujte prosím tato opatření a pokyny vrátného.

 

  1. Až na další budou omezeny mimoškolní akce žáků.

 

  1. V pondělí 8.11. a 15.11. proběhne plošné testování žáků základních škol v okrese Plzeň – město. Pokud žák nebude v pondělí ve škole, bude otestován v den svého příchodu do školy třídním učitelem nebo jím pověřenou osobou. Spolupracujte s třídními učiteli a sdělte jim včas, kdy se Vaše dítě dostaví do školy!

 

  1. V týdnu od 8.11. navštíví některé třídy II. stupně studenti ZČU v rámci své náslechové pedagogické praxe. Všichni tito studenti budou otestovaní, vybavení respirátory budou se zdržovat ve vyhrazené části učebny. Výuka tím nebude nijak narušena.

 

Vaše konkrétní dotazy můžete zaslat svým třídním učitelům.

 

Děkujeme za spolupráci

 

PaedDr. Antonín Herrmann,

ředitel školy