Aktuální opatření v provozu školy od 18.11.2020

Od středy 18.11.2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky I. a II. ročníků základních škol, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce je nutné omlouvat dle školního řádu!

 

 1. Organizace stravování od 18.11.2020
 • z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků I. a II. ročníků mohou žáci III.-IX. ročníku odebírat obědy pouze do jídlonošů, a to v době od 12.00 do 13.30 hod
 • žáci I. a II. ročníků mají oběd automaticky přihlášen, v případě nezájmu o stravování je rodič povinen obědy odhlásit!
 • při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu v oblasti hygieny dle aktuálního manuálu MŠMT

 

 1. Organizace výuky od 18.11.2020:
 • výuka I. a II. ročníku bude probíhat v kmenových třídách, režim přestávek a délka vyučování bude upravena v souladu s organizací hygienických opatření
 • výuka III.- IX. ročníků bude probíhat dle aktuálního distančního rozvrhu

 

III. Organizace hygieny I. a II. ročníku od 18.11.2020:

 • hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen
 • dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí rodiče pro žáka vlastní antivirový prostředek
 • po celou dobu pobytu v budově školy musí žáci i zaměstnanci nosit roušku
 • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce
 • každého žáka jsou rodiče povinni vybavit teplým svetrem nebo mikinou pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě v rámci hygienického větrání
 • žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své učebny i v čase přestávky
 • při projevu jakýchkoli rizikových zdravotních příznaků si rodič neprodleně vyzvedne žáka ve škole

 

IV. Jednotný rozsah prezenční výuky od pondělí do pátku:

třída začátek výuky konec výuky
I.A 8.00 11.40
I.B 8.00 11.45
II.A 8.00 12.15
II.B 8.00 12.20

 

Podrobnosti ohledně rozvrhu a výuky sdělí žákům třídní učitelky I. a II. tříd.

 

 ke stažení: 

Aktuální opatření v provozu školy od 18.11.2020