Beránci zpívali pro děti z 51. a 89. MŠ

Naši Beránci navštívili 51. a 89. MŠ a pod vedením paní Lady Beránkové zazpívali dětem pásmo vánočních koled. Malí posluchači vše se zaujetím vyslechli a nakonec se ke zpívání připojili a také předvedli, co se sami naučili. Beránci sklidili zasloužený potlesk.