Beránci zpívali seniorům

Pod vedením sbormistryně Lady Beránkové a za klavírního doprovodu Františky Frömerové naši Beránci zazpívali 26.5.2017 v domové pro seniory Sněženka a dne 30.5.2017  ve FN na oddělení geniatrie. Pásmo lidových a filmových písniček se všem posluchačům velmi líbilo a žáci sklidili obdiv a poděkování za svou návštěvu.