Beseda s Městskou policií (1.A, 1.B)

Prvním tématem bylo seznámení dětí s činností městských strážníků. Dověděly se, jak důležitou úlohu u městské policie zastává služební pes, kde se s ním při pochůzkové činnosti mohou nejčastěji  setkat, a jaký denní režim takový pes má. Dalším tématem bylo seznámení s pravidly chování při setkání s neznámým psem.