Beseda s Městskou policií

Ve středu odpoledne 5. února nás navštívila zástupkyně Městské policie, aby si s žáky 1. a 2. ročníků pohovořila na téma bezpečnost v kolektivu se zaměřením na šikanu. Malí posluchači se o vše velmi zajímali a také hojně diskutovali.